In het voorjaar van 2010 is het eerste officiële wetenschappelijk onderzoek over het visuele- en verbale leersysteem van mensen afgerond: `Rise and Decline of Verbal and Visuospatial Memory`.

Het onderzoek ik gedaan door Jaap Murre, hoogleraar Theoretische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Duke University.

Er zijn 28.000 mensen onderzocht in de leeftijd van 11 tot 80 jaar waarbij gekenen werd naar hoe zich de geheugencapaciteiten ontwikkelen en hoe de afname van de geheugenfuncties verlopen.

Uit dit onderzoek komt onder andere duidelijk naar voren dat het geheugen van mensen vanaf het vierde jaar een voorkeur krijgt voor een van beide systemen het verbale of het visuele geheugen en dat één van deze systemen dominant is. Dit geldt voor zowel het korte termijn geheugen als het lange termijn geheugen.

Het onderzoek sluit dit niet uit dat er een groep mensen is die in beide leersystemen dominant is. Uit verder onderzoek is gebleken dat deze dominantie voor meer dan 40% erfelijk wordt bepaald.