dep_5209937-Art-tree-with-signs-of-plus-and-minus-for-your-designOvergangen zijn moeilijk; beelddenkers vinden het fijn langere tijd te besteden aan één vak. De overgang van bijv. spelling naar rekenen kan moeilijk zijn, of de overgang van een rijtje plussommen naar een rijtje minsommen.

Als gevolg hiervan gaat de beelddenker fouten maken of kan hij erg druk worden.

Zorg dat de overgangen duidelijk zijn!