Carolyn_-Eyles_teaching_09Leren is een natuurlijk proces. Op het moment dat je afwijkt van het natuurlijke proces en probeert te leren op een manier die niet bij je past, heb je een uitdaging. In het ergste geval resulteert het in een ongelukkig kind dat slecht presteert op school.

Een beelddenker denkt van nature in beelden. In de `talige` omgeving van school kan dit kind het zwaar hebben. In feite wordt geprobeerd de beelddenker te laten leren als een woorddenker. Dat zal nooit gaan lukken. Dit uit zich vaak in problemen op school.

Waar woorddenkers leren vanuit de details en de herhaling, leren beelddenkers vanuit het overzicht, door associatie en door het zelf doen en ontdekken. Bij het leerproces is het belangrijk dat alle zintuigen worden gebruikt.

Pas de manier van lesgeven aan!

De methodes op school sluiten vaak niet aan bij de wereld van de beelddenker. Als het het kind niet lukt om iets te leren met een bepaalde methode moet er een manier gezocht worden die wel werkt.

De enige manier waarop de beelddenker goed zal kunnen functioneren is als de manier van lesgeven wordt aangepast. Help het kind te ontdekken hoe het het beste leert, ze weten dat niet vanzelf. Help hem meerdere oplossingen voor een probleem te vinden.

Het is belangrijk de leerstof zo aan te bieden dat het kind de interesse vasthoudt. Bij beelddenkers zie je vaak dat ze prima kunnen leren als de stof hen interesseert! Het is belangrijk dat het kind nieuwsgierig en leergierig blijft en plezier houdt in het leren.

Wat werkt?

Wat voor een taaldenker moeilijk is kan voor een beelddenker makkelijk zijn en andersom. Het is de moeite waard uit te proberen wat werkt.

Het kind moet leren de informatie op zijn eigen manier te verwerken. Die manier is anders dan men gewend is op school en vraagt dus om een aangepaste manier van lesgeven.

Naarmate het onderwijs zich meer op begrip richt, komt er meer ruimte voor de positieve kant van het beelddenken.