kindDe meeste beelddenkers zijn hoogsensitief. Het zijn originele creatieve kinderen met een bijzondere, intense  manier van denken en doen. Ze denken dieper na en voelen intenser dan de meeste mensen om hen heen.

Ze zijn vaak een uitzondering en  kunnen zich daar erg eenzaam onder voelen. Ze hebben veel behoefte om begrepen en erkend te worden Vooral door de ouders maar ook de leerkracht speelt een belangrijke rol.

Het is belangrijk dat ze worden gewaardeerd om wie ze zijn. Zeg vooral NIET dat ze wat eelt op hun ziel moeten kweken als ze verontwaardigd of teleurgesteld zijn over het gedrag van een ander kind. Deze kinderen begrijpen oprecht niet waarom je een ander pijn zou doen, zelfs als ze zelf (soms keer op keer) door diegene gekwetst worden. Reken ze hier niet op af!

Geef het kind erkenning in:

  • zijn eigenheid
  • overprikkeling en/of overbelasting
  • gevoelens van angst en onzekerheid
  • het gevoel er niet bij te horen
  • de wijze van informatieverwerking
  • de intense innerlijke beleving
  • inzet en investeringen
  • de verbinding met zichzelf en zijn omgeving