De hersenen bestaan uit twee helften, een linker- en een rechterdeel. Deze twee helften worden gescheiden door het corpus callosum, de hersenbalk. Beide hersenhelften hebben hun eigen specialiteiten. De rechter hersenhelft “weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt” en theoretiseert. Daarnaast maken veel functies gebruik van beide hersenhelften en is het belangrijk dat ze samenwerken.

In situaties zonder stress is er toegang tot beide hersenhelften. Alle functies kunnen gebruikt worden. Onder stress is het een ander verhaal; om te overleven gaat alle energie naar de sterke (dominante) hersenhelft en sluit de andere hersenhelft zich af.

De meeste mensen hebben een dominante linker hersenhelft. Dat is handig op school, waar de nadruk ligt op de talenten van de linker hersenhelft zoals het spraakvermogen, de logica en de ratio. 

Een minderheid van de mensen heeft een dominante rechter-hersenhelft. Dan wil je juist het geheel overzien en houd je van creatie. Onder stress sluit de linker (schoolslimme) hersenhelft zich af. Het zou dan zomaar kunnen dat je een lastige schooltijd hebt met wisselende of slechte. Dat het lezen niet zo vlot gaat; en het leren van de tafels. Dat je ondanks dat je slim bent en veel interesses hebt je aandacht er niet bij kan houden en niet zo snel kan schakelen.

Linker hersenhelft

De linker hersenhelft bevat het sequentiële, het analyseren, de logica, het lineair denken. De nadruk ligt op orde en structuur. 

Mensen met een dominante linker hersenhelft zijn goed in het maken van planningen en houden zich eraan.

School past bij ze. Ze leren volgens de boekjes, komen op tijd, hebben alles bij zich, zitten makkelijk stil, kunnen goed luisteren, zijn geconcentreerd en gemotiveerd.

Rechter hersenhelft

De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, ervaringen en indrukken. 

Mensen met een dominante rechter hersenhelft zien het grote plaatje, leggen verbanden en werken meestal intuïtief.

Vaak is school een uitdaging. Ze hebben niet zoveel inzicht in tijd, zijn vergeetachtig, chaotisch, dromen vaak weg. Deze mensen gedijen niet in het “ouderwetse” schoolsysteem. 

Lateraliteit (of: hemisferische specialisatie) duidt op verschillen in specialisatie van de beide hersenhelften. Men bedoelt hiermee vooral verschillen in zintuigelijke, motorische, cognitieve en emotieve functies.
Bron:
Wikipedia

Links over lateraliteit: