De hersenen bestaan uit twee verschillende helften die onderling verbonden zijn door het corpus callosum. Beide hersenhelften hebben hun eigen functies en talenten. 

Als de lateralisatie goed is verlopen dan is één van de twee hersenhelften dominant. Deze hersenhelft heeft de leiding en bepaalt in grote mate wat voor leerstijl je hebt. 

Als er géén sprake is van stress vormen beide helften meestal een geïntegreerd geheel en zijn ze met elkaar in balans. Bij stress (bijv. bij nieuwe leertaken) wordt spontaan de meest dominante hersenhelft ingeschakeld. De andere helft wordt uitgeschakeld.

Op school

De linker hersenhelft is in het huidige schoolsysteem het meest belangrijk. Dat betekent dat je in het nadeel bent als je een dominante rechter hersenhelft hebt en onder stress staat. Dan werkt je linker hersenhelft namelijk niet meer. Als het leren dan niet lukt, geeft het nog meer stress en kun je in een vicieuze cirkel raken.

Onderzoek

Neurospycholoog en neurobioloog Roger Sperry heeft in de jaren zeventig en tachtig onderzoek bij epileptische patiënten. Om epileptische aanvallen te voorkomen werd de verbinding tussen de twee hersenhelften (het Corpus Callosum) doorgesneden.

Er werd aangetoond dat de twee hersenhelften beiden hun eigen specifieke functies en daarmee ook een eigen bewustzijn hebben.

De linkerhand wordt voornamelijk bestuurd door de rechter-hersenhelft. De rechterhand door de linker-hersenhelft. Beide hersenhelften werken wel samen. Rechtshandige mensen schrijven en tekenen het beste met de rechterhand, en in mindere mate met de linkerhand. 

Hier een tekening van zo’n patiënt:

Je kunt in het voorbeeld zien dat de rechterhand (linker hersenhelft) inzicht in ruimte en diepte mist en niet meer kan tekenen. 

De rechterhand kan juist nog wel schrijven. 

De linkerhand (rechter hersenhelft) kan nog wel goed tekenen maar niet meer schrijven.

Lateraliteit (of: hemisferische specialisatie) duidt op verschillen in specialisatie van de beide hersenhelften. Men bedoelt hiermee vooral verschillen in zintuigelijke, motorische, cognitieve en emotieve functies.
Bron:
Wikipedia

Links over lateraliteit: