ojemNel Ojemann (1914 – 2003) had als jong meisje grote problemen met het leren lezen. Later kwam ze erachter dat ze beelddenker was.

In 1955 is Ojemann werkzaam als onderwijzeres in de onderbouw van een Montessorischool. Ze sluit haar studie af met een scriptie over het verschil in de wijze van uitwerking van het Wereldspel door het al dan niet dyslectische kind.

In die tijd leest Ojemann het boek van Krabbe en besluit onderzoek te gaan doen naar beelddenken. Ze bestudeert de gedachten van Krabbe en vult ze aan met haar eigen inzichten.

Het wereldspel

Zij zoekt naar een instrument om beelddenkers op te sporen. Dat instrument vindt zij in het Wereldspel. In het Wereldspel combineert Ojemann de theorieën van Krabbe met het proefschrift van de kinderpsychiater Kamp. Kamp ontdekte bij het zich normaal ontwikkelende kind een leeftijdsovereenkomstige ontwikkeling bij het gebruiken van Wereldspelmateriaal.

Ojemann blijft zich de jaren erop verdiepen in beelddenken en in Pedagogiek. Ze behoort tot de pioniers op het gebied van remedial teaching in Nederland. In 1966 studeert zij af in de Pedagogiek en Psychologie en wordt ze benoemd aan de Rijksuniversiteit teGroningen, afdeling onderwijskunde. Ook wordt ze docente van de eerste Remedial Teachers cursus in Amsterdam. Tot haar pensioen in 1979 heeft zij veel betekend voor kinderen met leermoeilijkheden.

In 1990 richt Ojemann het Bureau Ojemann op, om het individueel onderwijskundig onderzoek voor kinderen met systeem-gerelateerde leermoeilijkheden mogelijk te maken. In 1999 opent ze samen met Brouwer de Ojemann Stichting op met als doel haar eigen gedachtegoed te bewaren, te verspreiden en te onderzoeken.

Tijdens het eerste landelijke dyslexie congres in 1984 te Nijmegen, houdt Nel een lezing over de dyslectische problematiek. Uit de vragen van de vele ouders blijkt dat de nood nog steeds hoog is.

In 1984 bereikt haar het bericht dat in de kelder van het huis van een familielid van Maria Krabbe een kist met boeken en papieren is gevonden. Alle notities, onderzoeksverslagen, lezingen, persoonlijke aantekeningen en correspondentie van Maria Krabbe zijn bewaard gebleven. Om deze papieren veilig te stellen richt zij in 1985 de Maria J. Krabbe stichting op.

In 1985 wordt haar boek ‘Woordblindheid en beelddenken, compensatie, correctie, preventie’ uitgegeven.

Links: