leesplankje-makkelijk-moeilijk2Vaak is het voor beelddenkers makkelijker te werken met moeilijkere woorden en moeilijkere getallen. De stof is vaak interessanter, overzichtelijker en gaat meer de diepte in waardoor de interesse wordt gewekt.

Laat het leesniveau vrij! Laat ze zelf boeken uitzoeken die ze interessant vinden. De moeilijke woorden zijn makkelijker te herkennen dan de korte woordjes uit de lagere AVI-niveaus.

Als automatiseren nog niet lukt in een hogere klas, laat de beelddenker dan oefenen met hogere getallen.