article-new_ds-photo_getty_article_110_160_78194512_XSBeelddenkers zijn vaak eerlijk, rechtlijnig. Ze hebben niet veel
kwaad in de zin. Ze begrijpen vaak niet dat de wereld om hen heen anders functioneert dan zijzelf en ze kunnen hier oprecht verbaasd en verdrietig over zijn.

Daarbij hebben ook een sterke eigen wil en een duidelijke mening. Ze zijn moeilijk te overtuigen. Hierdoor lopen ze vaak tegen conficten aan.

Het is moeilijk voor ze om uit te leggen wat ze in hun hoofd hebben. Het is niet eenvoudig de emoties en beelden om te zetten in woorden.

Stemmingswisselingen komen vaak voor: van té uitgelaten het ene moment naar té somber het volgende moment. Dat is voor de buitenwereld moeilijk te volgen.

Een beelddenker voelt zich snel emotioneel bedreigd en heeft makkelijk een schuldgevoel als het niet lukt zoals hij het in zijn hoofd heeft. Ze hebben ook moeite hun gevoelens onder woorden te brengen en ermee om te gaan. Dit kan veel stress opleveren. Ze voelen zich vaak slachtoffer van de situatie.

Sociale contacten door al deze oorzaken moeizaam verlopen. Ook zijn ze soms teveel gefocussed op zichzelf (internet focus) of op de buitenwereld (externe focus).

Interne focus

Sommige kinderen zijn erg op zichzelf gericht. Ze hebben weinig oog voor hun omgeving of de emoties of sociale signalen van anderen. Hierdoor kunnen ze  star en egocentrisch overkomen.

Vaak hebben ze het sociaal moeilijk. Doordat ze weinig openstaan voor anderen hebben ze vaak botsingen met mede-leerlingen, leraren en andere gezagsfiguren. Soms kunnen ze zelfs agressief overkomen.

Externe focus

Het is net of deze groep niet echt deelneemt aan het leven. Het zijn dromers, waarnemers, toeschouwers.

Ze kunnen het stilzwijgend, maar merkbaar met de leiding eens zijn (of juist niet).  Ze zijn wat ongrijpbaar en makkelijk over het hoofd te zien. Het is moeilijk in te schatten hoe het echt met deze kinderen gaat. Soms voelen ze zich erg eenzaam.