sad_kidBeelddenkers hebben het lastig op school. Vaak blijven resultaten achter en hebben ze het niet hun zin op school. Vaak past de manier van lesgeven niet bij deze kinderen, hun talenten worden niet genoeg aangesproken.

Als je kind niet lekker in zijn vel zit kan dit ervoor zorgen dat dat het leren niet meer lukt.

Het kind voelt zich vaak anders dan de rest;  soms spelen er ook aanvullende zorgen zoals bijvoorbeeld een scheiding, ruzie, een zwakke gezondheid en faalangst. Ook gepest worden is naar. Het is dan moeilijk de motivatie en concentratie op te brengen om te leren.

Beelddenkers zijn vaak hoogsensitief. Zij voelen de emoties van andere mensen en de sfeer in een groep vaak haarfijn aan. Van nature stemmen ze zich af op anderen, ze weten nog niet hoe ze zichzelf moeten beschermen.

Zonder zich ervan bewust te zijn, dragen deze kinderen naast de eigen gevoelens vaak ook gevoelens van de ander met zich mee. Ook buikpijn of hoofdpijn kunnen ze overnemen. Dit kan innerlijke chaos en angstig gedrag veroorzaken.

Het helpt als een kind begrip krijgt voor hoe het voelt, denkt en leert. Bespreek dit met het kind en neem eventueel een coach in de arm voor begeleiding. Vaak zijn een paar sessies al genoeg om het kind zich beter te laten voelen!

Tips:

 • Zorg voor een warm en veilig nest.
 • Maak tijd voor het kind.
 • Luister naar het kind.
 • Laat het kind voelen dat je van hem houdt ongeacht de resultaten op school.
 • Besteed aandacht aan de mogelijke problemen.
 • Zoek samen naar oplossingen, betrek het kind erbij.
 • Hou de communicatie met school open.
 • Benadruk het positieve! Vertel waar het goed in is.
 • geef waar nodig eerlijk opbouwende kritiek op zijn gedrag (“je had dit misschien beter kunnen leren”).
 • Val nooit zijn persoon aan (“Je bent dom”).
 • Vertel het kind niet steeds wat het (nog) niet kan.
 • Geef complimenten over hoe het kind iets doet en niet over het eindresultaat. Bijvoorbeeld: wat heb je mooie kleuren gebruikt in die tekening.