babies_06Baby’s kennen nog geen woorden, ze zien alleen beelden. Bij de geboorte is ieder mens een beelddenker.

Op een gegeven leren kinderen dat bepaalde klanken (bijvoorbeeld “drinken”) horen bij een bepaald beeld (bijvoorbeeld en flesje sap).

In de loop van de tijd leert het kind zo woorden te koppelen aan beelden en leert het kind praten. Het beeld is, zeker in de beginjaren, belangrijk ter ondersteuning van de taal. 

Kinderen leren praten door het imiteren van de klanken die zij van volwassenen opvangen. Voor het kind wordt het door de woorden een stuk makkelijker om duidelijk te maken wat het nodig heeft. Je hebt woorden nodig om te communiceren.

Uiteindelijk gaan de meeste kinderen van het denken in beelden (dus non-verbaal) steeds meer over op het taaldenken. Het denken in taal heeft een belangrijk voordeel boven het denken in beelden;  een verhaal kan vertelt worden op volgorde van tijd.

Pas rond het tiende levensjaar is dit proces afgerond. Dan blijkt dat sommige kinderen een sterke voorkeur blijven houden voor beelddenken.