chinese-symbols-and-meaningIn een ideale geschreven taal zouden er precies evenveel letters bestaan als klanken. Dan zou er voor elke klank één letter bestaan en kon je nooit in de war raken over hoe je dit woord schrijft of uitspreekt  Helaas is dit lang niet in elke taal het geval.

De Engelse taal is het lastigst. Engelse kinderen doen er drie jaar over om te leren lezen op een niveau dat Nederlandse kinderen binnen een jaar halen! De koppeling tussen letters en klanken is erg onlogisch, bijvoorbeeld ‘laughter’, dat verandert als je er een s voor plaatst (‘slaughter’).

Er zijn ook talen waarbij de klanken en letters perfect overeenkomen zoals Fins, Italiaans en Turks. In deze landen zijn dan ook minder kinderen dyslectisch!

In landen met een beeldtaal zoals China of Japan ligt het dyslexie probleem omgedraaid. Daar zijn juist de woorddenkers dyslectisch 🙂