Door te kijken of de beschrijvingen van de linker- of juist die van de rechter hersenhelft beter bij je passen kun je erachter komen hoe jij leert. 

Woorddenken vs beelddenken

De woorddenker

De beelddenker

Linker hersenhelft
Denkt in woorden
Woorden en taal
Laat de feiten spreken
Auditief – Verbaal
Denkt vanuit details
Analytisch
Sequentieel, lineair
Formele taal is geen enkel probleem 
Grote woordenschat
Nu en verleden
Abstract
Opgeruimd
Patronen
Theorie
“Heb je het al gehoord?”

Rechter hersenhelft
Denkt in beelden
Symbolen en beelden
Laat de verbeelding spreken
Visueel – Non verbaal 
Denkt vanuit het totaalbeeld
Globaal, holistisch
Vanuit overzicht
Formele taal is lastig, speelt met taal
Woordvindingsproblemen
Nu en de toekomst
Concreet
Chaos
Patroonherkenning
Praktijk
“Zie je het al voor je?”

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Woorddenker

Logica
Beredeneren
Let meer op de inhoud, minder op toon
Denkt binnen bestaande kaders
Houdt zich aan regels
Houdt van opgeruimd, gestructureerd
Is graag bezig
Praktisch
Zoekt zekerheid
Heeft moeite met complexe situaties
Gedrag is te beredeneren
Goede emotieregulatie
Doordacht
Organiseren en plannen
Het oude vertrouwde

Beelddenker

Intuïtie
Beleven
Let meer op toon dan inhoud
Denkt buiten de kaders
Houdt niet van regels
Heeft de voorkeur voor ongeorganiseerd
Houdt van dagdromen, lummelen
Onstuimig
Neemt risico’s
Complexe situaties worden snel overzien
Onbegrijpelijk gedrag
Intense emoties
Impulsief
Het komt zoals het komt
Innovatie

School

Op school

Woorddenker

Goede focus
Leer makkelijk
Denkt sequentieel en ordelijk
Inzicht in tijd
Leert bottom-up: vanuit details
Werkt stapsgewijs toe naar de oplossing
Leert losse feiten
Let niet speciaal op overeenkomsten
Ziet niet altijd de verbanden
Kan makkelijk automatiseren, memoriseren en reproduceren
Onthouden (namen, tafelsommen, jaartallen, woordjes, feiten)
Onthoudt details
Lineair geheugen
Leert de letters op volgorde van aanbod
Taal – Rekenen – Lezen – Topografie
Exacte vakken
Analyse

Beelddenker

Houdt van dagdromen
Moeite met leren
Denkt zéér snel!
Geen idee van tijd
Leert top-down: vanuit totaalbeeld
Ziet vaak ineens de oplossing
Leert door associëren, verbanden leggen
Let op overeenkomsten
Ziet razendsnel verbanden
Heeft grote moeite met automatiseren, memoriseren en reproduceren
Moeite met onthouden (namen, tafelsommen, jaartallen, woordjes, feiten)
Onthoudt gebeurtenissen
Fotografisch geheugen
Leert het alfabet op klank (alfabet-lied)
Zaakvakken – Knutselen – Drama
Filosofie en religie
 Synthese

Creativiteit

Creativiteit

Woorddenker

Werkt graag aan de hand van een voorbeeld
Houdt van stappenplannen
Volgorde
Tweedimensionaal
Goed gevoel voor de techniek achter muziek
Realiteit
Houdt van puzzelen, schrijven
Gaat stap voor stap aan het werk
Is meestal tevreden over eindresultaat

Beelddenker

Zeer creatief
Werkt intuïtief toe naar het eindresultaat
Ruimtelijke waarneming
Driedimensionaal
Goed gevoel voor muziek
Fantasie
Houdt van tekenen, schilderen, ontwerpen
Ziet eindresultaat in hoofd
Hoge mate van zelfkritiek

Beroepen

Beroepen

Woorddenker

Beelddenker

Belastingambtenaar
Accountant
Secretaresse
CEO
Leerkracht
Fabriekswerker
Politicus
Jurist

Kunstenaar
Schrijver
Architect
Kapper
Loodgieter
Uitvinder
Mode-ontwerper
Stylist

Lateraliteit (of: hemisferische specialisatie) duidt op verschillen in specialisatie van de beide hersenhelften. Men bedoelt hiermee vooral verschillen in zintuigelijke, motorische, cognitieve en emotieve functies.
Bron:
Wikipedia

Links over lateraliteit: