LightbulbIdeaBij het denken in taal kun je per seconde 2 tot 3 woorden vormen. Beelddenkers kunnen tot 32 beelden per seconde vormen. Een beelddenker verwerkt per seconde dus 16 keer zoveel gedachten.

Voor beelddenkers is het lang niet altijd mogelijk al deze beelden afzonderlijk waar te nemen; het meeste vindt plaats in het onderbewuste of zelfs het onbewuste. Vaak weten ze zelf niet eens dat ze op deze manier denken, ze zijn zich helemaal niet bewust van het proces in hun hoofd.

Daardoor geven ze vaak juiste antwoorden op vragen zonder te weten waarom dat het antwoord is en hoe ze eraan komen.