lente

Beelddenkers zoeken altijd naar overeenkomsten en verbanden. Ze leren door associatie. Hoe meer ze weten, hoe makkelijker ze bij kunnen leren. Nieuwe informatie blijft veel beter hangen als er een overeenkomst gevonden wordt met vroegere kennis en ervaringen.

Je kan het zien als een soort kapstokken, als de basis er eenmaal is kunnen er makkelijk nieuwe dingen aan worden opgehangen. Kennis wordt op die manier gekaderd.

Een nadeel kan zijn dat informatie verkeerd opgeslagen is of wordt. Verkeerd geassocieerd. Daarom is het zo belangrijk voor beelddenkers dat ze van te voren de kaders weten waarin ze iets moeten plaatsen.

Het beeld in hun hoofd wordt daardoor telkens groter en meer omvattend  maar kan tegelijkertijd ook chaotisch worden door een gebrek aan structuur. Daarom zal een beelddenker altijd proberen kennis te ordenen.

Beelddenkers zijn vaak laatbloeiers. Ze doorlopen met moeite de basisschool, op het VMBO gaat het al iets beter. In de bovenbouw van de middelbare school is het ergste achter de rug en kunnen ze stof  gaan baseren op kennis die ze al hebben. Het krijgt allemaal een plaats, valt op zijn plek.