Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur hebben voor het denken in beelden.

Handig en veel sneller dan het denken in woorden…. (32 beelden in plaats van 2 woorden per seconde).

Bij hoogbegaafde beelddenkers kan het taaldenken even goed ontwikkeld zijn als het beelddenken maar dit is niet altijd het geval.

Veel hoogbegaafde kinderen presteren op school lang niet zo goed als je zou mogen verwachten. Vaak komt dit doordat ze denken en leren in beelden. Een prima manier om snel te denken en te schakelen, maar op school is het minder handig.

Beelddenkers krijgen in de klas lang niet alles mee. Dit kan leiden tot hiaten en flinke achterstanden. Als school dit ontdekt wordt meestal remedial teaching (RT) ingezet maar dit heeft niet altijd resultaat.

Dan heb je dus een slim kind wat enerzijds extra uitdaging nodig heeft, en anderzijds erg achterloopt. Een kind wat zich inmiddels erg dom voelt.  Last heeft van faalangst en een negatief zelfbeeld. Een kind dat hoogstwaarschijnlijk niet lekker in zijn vel zit.

Wat je eraan kan doen:

Child-Actor-Question.jpg.625x487_q100De oorzaak van de problemen van deze kinderen ligt meestal in de manier waarop de lesstof wordt aangeboden. De nadruk ligt op het verbale, de lesstof wordt auditief en sequentieel aangeboden.

Beelddenkers denken en leren visueel en ruimtelijk. Ze leggen verbanden en kunnen van het één naar het ander komen. Met de regulier manier van lesgeven kunnen ze niet uit de voeten.

De enige manier om deze leerlingen weer aan de gang te krijgen is tegemoetkomen aan zijn manier van denken en leren. Een andere manier van lesgeven. Dat vraagt aanpassingen van de leerkracht.

Het is belangrijk dat deze kinderen zo vroeg mogelijk de juiste begeleiding krijgen om hun eigen manier van leren te gaan begrijpen (en waarderen). Dat ze leren de leerstof zo te vertalen dat ze het wel kunnen. Zo kunnen ze toch hun weg vinden in het onderwijs.

Het alternatief

begripDoe je dit niet en laat je een kind tobben dan kan je wachten op faalangst, een negatief zelfbeeld, het ontlopen van taken, een hekel aan school en slechte prestaties. En, het allerbelangrijkst: een ongelukkig kind dat zichzelf niet waardeert.

Veel hoogbegaafde beelddenkers haken af tijdens of na de middelbare school. De meesten moeten niet denken aan het hoger onderwijs of de universiteit. Dat leidt ertoe dat ze zich in de praktijk waar moeten maken.

Vaak zie je dat ze een eigen bedrijf starten want in de praktijk is het erg lastig te werken voor iemand die wel beter kan leren maar die veel minder intelligent is en jouw ideeën niet snapt.