www.visualspatial.org files harmo2ny.pdf

De visueel ruimtelijke leerling (beelddenker) heeft het vaak moeilijk op school.

Scholen zijn ingesteld op auditief-sequentiele leerlingen (woorddenkers). De stof wordt in kleine stukjes opgebroken en vaak verbaal en schriftelijk aangeboden.

Beelddenkers leren liever vanuit het geheel. Eerst overzicht, dan invullen. Filmpjes bekijken, onderzoeken, ermee bezig zijn. Ondergedompeld worden in de leerstof, net zolang tot het klaar is.

De verschillen vatten zich samen in onderstaand schema:

Visueel Ruimtelijk Auditief Volgorderlijk
Denkt primair in beelden Denkt primair in woorden
Is visueel sterk Is auditief sterk
Kan goed met ruimte omgaan Kan goed met tijd omgaan
Leert vanuit overzicht Leert stapje voor stapje
Begrijpt het meteen of (nog) niet Leert met vallen en opstaan
Liefst direct moeilijke stof en geen eenvoudige Liefst geleidelijk moeilijkere stof
Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen Is een analytische denker
Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details
Kan goed kaart lezen Volgt mondelinge instructies goed op
Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen Kan goed rekenen
Leert hele woorden gemakkelijk Kan klanken gemakkelijk
Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen Kan woorden spellend uitspreken
Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven Kan snel en netjes schrijven
Ordent en organiseert op geheel eigen wijze Is goed georganiseerd
Vindt intuïtief de juiste oplossing Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
Leert het beste door verbanden te zien Kan goed uit het hoofd leren, stampen
Goed visueel lange termijn geheugen Goed auditief korte termijn geheugen
Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
Ontwikkeld eigen methoden om problemen op te lossen Leert goed via instructie
Is erg gevoelig voor de houding van de leraar Leert onafhankelijk van emotionele reacties
Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen Voelt zich goed bij één juist antwoord
Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig) Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
Kan erg onregelmatige cijfers halen Haalt in de regel hoge cijfers
Geniet van meetkunde en natuurkunde Geniet van algebra en scheikunde
Leert de talen op locatie door onderdompeling Leert de talen in de klas/les door onderwijs
Is creatief, ambachtelijk, technologisch, emotioneel of spiritueel begaafd Is academisch getalenteerd
Is een laatbloeier Is een vroegbloeier