Nederlands_LesroosterVoor kinderen die chaotisch zijn en moeite hebben met plannen is het lastig hun lesrooster te onthouden. Maak een vergroting van het lesrooster waarop te zien is welke schoolvakken het kind op welke dag heeft en wat hij daarvoor moet maken of leren.

Hang het rooster op waar het kind huiswerk maakt en waar de tas wordt ingepakt.