redactiesommen

Soms heeft een kind gewoon geen zin. Dat kan erg frusterend zijn.

Motivatie is niet af te dwingen maar je kan wel dingen doen om het kind te helpen zijn motivatie te vergroten!

Het allerbelangrijkst is in gesprek te blijven met het kind. Laat hem weten dat hij ertoe doet, dat zijn houding ertoe doet! Geeft ze positieve feedback op wat wel goed gaat. Geef vooral compimenten over het hoe het kind het doet en aanpakt, focus niet op het eindresultaat!

Hoe vergroot je de motivatie?

Intrinsieke motivatie

  • Laat het kind leren in zijn eigen leerstijl.
  • Hou rekening met wat het kind zelf wil.
  • De taken moeten goed op niveau zijn, niet te makkelijk en niet te moeilijk.
  • Betrek het bij keuzes die het kan maken (“Maak je je huiswerk nu of straks?”). Dat werkt motiverend.

Extrinsieke motivatie

  • Toon interesse voor de leeropdrachten.
  • Toon interesse in de manier waarop het kind problemen oplost.
  • Praat over de problemen waarmee het worstelt.
  • Belonen helpt om kinderen het juiste gedrag aan te leren. Geef een beloning niet zomaar en niet te vaak!
  • Geef complimenten; een schouderklopje doet wonderen!

Dan Pink over motivatie:

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag.
Bron:
Wikipedia

Meer over motivatie: