“Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent”. Howard Gardner is de grondlegger van de theorie van de “meervoudige intelligentie”. Deze theorie komt erop neer dat ieder mens over acht verschillende intelligenties beschikt. Doordat bij iedereen weer andere intelligenties sterk ontwikkeld zijn, krijg je verschillende soorten slimheid. Dit geldt ook voor kinderen. Ieder kind is ‘slim’ en ‘knap’, alleen op verschillende gebieden.

Het ene kind zal enorm uitblinken in rekenen en wiskunde, maar zal wat minder presteren in taal. Een ander kind zal ontzettend goed kunnen tekenen en knutselen, maar heeft moeite met theorie en gesproken uitleg. Dit verschilt per kind.

Het mooiste is als alle acht de intelligenties tijdens de les aan bod komen maar dat is natuurlijk bijna niet haalbaar. Ieder kind beschikt over alle intelligenties, door een andere intelligentie aan te spreken, kan een leerling deze intelligentie verder ontwikkelen. Het rekenen kan bijvoorbeeld zowel verbaal als visueel als met een ritme of schema uitgelegd worden waarna de leerlingen samen een doe-opdracht gaan doen.

Verbaal-linguïstisch: woordknap

Ons huidige onderwijs is voornamelijk gericht op leerlingen die verbaal-linguïstisch ingesteld (woorddenkers). Zij richten zich vooral op taal; ze houden van lezen, luisteren, schrijven en spreken. Deze intelligentie wordt niet alleen gebruikt in taallessen, maar ook in kringgesprekken, discussies en spreekbeurten.

Logisch-mathematisch: rekenknap

Deze leerlingen genieten van het oplossen van problemen en het vaststellen van verbanden en voelen zich aangetrokken tot cijfers. Deze intelligentie komt ook veel aan bod in het onderwijs, bijvoorbeeld in het rekenen.

Visueel-ruimtelijk: beeldknap

Deze kinderen (beelddenkers) genieten van ontwerpen, tekenen en ordenen en hebben vaak een opvallend goed richtingsgevoel. Door informatie visueel te maken en de leerlingen doe-opdrachten te geven kunnen ze optimaal van hun talenten gebruikmaken.

Muzikaal-ritmisch: muziekknap

Deze kinderen denken in maat, ritmes, patronen en genieten van het luisteren naar en maken van muziek.  Zij leren het beste door informatie te geven in ritmes en patronen zichtbaar te maken. De leerlingen leren auditief (op gehoor).

Lichamelijk-kinesthetisch: beweegknap

Deze leerlingen genieten van lichamelijke activiteiten,  praktische opdrachten en toneelspelen. Ze leren het beste door zaken uit te proberen en het doen van rollenspellen. De leerkracht kan de instructie voor hen het beste ondersteunen door lichaamstaal, beweging en gebaren.

Naturalistisch: natuurknap

Natuurkinderen voelen zich aangetrokken tot planten, dieren en natuurlijke fenomenen zoals het weer.  Ze kunnen snel overeenkomsten en verschillen waarnemen. Zij leren het beste door de natuur in te gaan, zelf dingen uit te zoeken en waar te nemen.

Interpersoonlijk: mensknap

Deze sociale leerlingen genieten van het werken met, zorgen voor en leren met anderen. Ze voelen andere kinderen goed aan en stemmen zich daarop af.
Door leerlingen samen te laten werken en kringgesprekken te houden leren zij het best.

Intrapersoonlijk: zelfknap

Deze leerlingen genieten van stilte, herinneringen, afzondering en eigen gedachten. Deze leerlingen maken het liefst individuele opdrachte. Door ze zelf doelen te laten formuleren en te laten interpreteren komen zij het best tot hun recht.

Kijk voor beeldmateriaal op deze bladzijde