Disclaimer

Met grote zorgvuldigheid zijn de artikelen samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De informatie op deze site heeft een algemeen karakter heeft en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties.  Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Soms moet bijvoorbeeld eerst een medische aandoening worden uitgesloten. Voor een medische diagnose (ADHD, dyslexie) wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen bij de huisarts.

Monique Huizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan www.ikleerinbeelden.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Deze site  heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Niets uit deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.