Training

Het onderwijs sluit niet aan bij alle leerwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Steeds meer scholen beginnen in te spelen op de Meervoudige Intelligentie, maar een groot deel werkt nog erg verbaal.

Hierdoor valt een behoorlijke groep leerlingen op school buiten de boot. Veel slimme kinderen hebben toch veel moeite met o.a. spelling, rekenen, lezen. “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit”, wordt er gezegd. Dat komt omdat de kinderen de informatie niet op hun manier binnenkrijgen. De basistraining leert het kind de informatie te vertalen naar het visuele informatiesysteem. De resultaten zijn vrijwel direct zichtbaar.

Weer met plezier naar school

Het is geweldig om te zien hoe blij en opgelucht ze zijn als ze ineens wel goede cijfers kunnen halen voor dictees en als ze zonder moeite topografie uit het hoofd kunnen leren. Kinderen met lage Citoscores gaan weer met plezier naar school omdat ze het kunnen volgen en voldoendes halen!

Ook middelbare scholieren hebben er veel baat bij de training te volgen. Op een makkelijke manier kunnen ze nu ineens wél woordjes uit het hoofd leren! De beloning is meer zelfvertrouwen, minder spanning, én meer vrije tijd!

Foutloos spellen

Tijdens de training kunnen leerlingen met een taalprobleem  woorden foutloos spellen, van voor naar achteren andersom! Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. Dit kun bij bijna alle vakken op school gebruiken. Ook heb je na de training meer ruimte in je hoofd, het voelt “opgeruimd”. Hierdoor heb je meer plaats voor leuke dingen!

Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Ervaar zelf of deze leermethode ook voor jou werkt. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 5 jaar tot 100! Te mooi om waar te zijn? Op de site van www.ikleeranders.nl staan praktijkverhalen van ouders en kinderen.

Inhoud training

  • Basisinformatie leren opslaan via beelddenken
  • Informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
  • Alfabet en woorden (dictee)
  • Cijferveld en tafels
  • Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
  • Rust en ruimte creëren.

Kosten

De kosten voor de training zijn 279 euro (vier sessies van een uur) inclusief het werkboek van 39 euro.  De eerste sessie kost 99 euro (60 euro voor de sessie en 39 euro voor het werkboek). De overige sessies zijn 60 euro. Het bedrag kan u contant voldoen na elke sessie.

Algemene voorwaarden

Indien u een gemaakte afspraak niet na kunt komen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
Bij niet tijdig afmelden brengen wij een bedrag van 50% van de kosten bij u in rekening. Bij afmelding binnen 24 uur worden de kosten voor 100% aan u doorberekend.