Karaktervergelijking

Beelddenker:

visueel ruimtelijk

Woorddenker:

auditief volgorderlijk

Sterke rechter hersenhelft Sterke linker hersenhelft
Denkt primair in beelden Denkt primair in woorden
Is visueel sterk Is auditief sterk
Kan goed met ruimte omgaan Kan goed met tijd omgaan
Leert vanuit overzicht Leert stapje voor stapje
Begrijpt het meteen of (nog) niet Leert met vallen en opstaan
Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen Is een analytische denker
Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details
Kan goed kaart lezen Volgt mondelinge instructies goed op
Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen Kan goed rekenen
Leert hele woorden gemakkelijk Kan klanken gemakkelijk
Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen Kan woorden spellend uitspreken
Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven Kan snel en netjes schrijven
Ordent en organiseert op geheel eigen wijze Is goed georganiseerd
Vindt intuïtief de juiste oplossing Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
Leert het beste door verbanden te zien Kan goed uit het hoofd leren, stampen
Goed visueel lange termijn geheugen Goed auditief korte termijn geheugen
Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
Ontwikkeld eigen methoden om problemen op te lossen Leert goed via instructie
Is erg gevoelig voor de houding van de leraar Leert onafhankelijk van emotionele reacties
Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen Voelt zich goed bij één juist antwoord
Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig) Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
Kan erg onregelmatige cijfers halen Haalt in de regel hoge cijfers
Geniet van meetkunde en natuurkunde Geniet van algebra en scheikunde
Leert de talen op locatie door onderdompeling Leert de talen in de klas/les door onderwijs
Is creatief, ambachtelijk, technologisch emotioneel of spiritueel begaafd Is academisch getalenteerd
Is een laatbloeier Is een vroegbloeier

Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial Learner (mag gekopieerd worden). Site in het Engels. Nederlands: “Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”. Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The Visual-Spatial learner

Ben jij een beelddenker?

 • Denk je vooral in beelden in plaats van woorden?
 • Weet je dingen, zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?
 • Los je problemen op ongebruikelijke wijze op?
 • Heb je een levendige verbeelding?
 • Herinner je wat je gezien hebt en vergeet je wat je hoort?
 • Ben je verschrikkelijk slecht in het spellen van woorden?
 • Kun je zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?
 • Ben je organisatorisch gehandicapt?
 • Verlies je vaak het bewustzijn van tijd?
 • Lees je liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?
 • Herinner je plaatsen die je slechts een maal bezocht?
 • Is je handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?
 • Kun je aanvoelen wat anderen voelen?
 • Ben je muzikaal, artistiek of mechanisch aangelegd?
 • Weet je meer dan anderen denken dat je weet?
 • Heb je een hekel aan spreken voor een groep mensen?
 • Voel je je slimmer naar mate je ouder wordt?
 • Ben je een slaaf van je (spel)computer?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, bent je zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.

Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial Learner (mag gekopieerd worden). Site in het Engels.
Nederlands: “Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”.  Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The Visual-Spatial learner