Plus- en minsommen in kleur

Optellen in kleurBeelddenkers hebben vaak moeite met het maken van sommen onder elkaar. Ze vinden het lastig de logica te zien en het overzicht te houden.

Speciaal daarvoor heb ik het bijbehorende document gemaakt. Doordat je de informatie kadert en een vaste plek geeft, en werkt met behulp van kleuren pakken kinderen het sneller op en begrijpen ze het wel!

Er zijn lege sommen (voor optellen en aftrekken) tot 100, 1000 en reuzesommen (voor de kinderen die er lol in hebben…. ).

Het is wel van belang dat je kind ook de plaatswaarden begrijpt…. hieronder vind je ook het document met de plaatswaarden. Dat is in dezelfde kleuren opgebouwd als de optel- en aftreksommen.

Als je de vellen lamineert kun je ze beschrijven met whiteboardstift en vaker gebruiken!

Download:

Vermenigvuldigen in kleur

vermenigvuldigen in kleurstappenplan-vermenigvuldigen-in-kleur

Beelddenkers hebben vaak moeite met  het maken van grote vermenigvuldigingen. Op deze handige manier leren ze de logica te zien!

Je werkt met kleuren en pijltjes, en van rechts naar links. Doordat je de informatie kadert en een vaste plek geeft pakken kinderen het snel op.

 

 

Download:

 

Plaatswaarden bepalen met schatkamers

schatkamers_opt

Plaatswaarden begrijpen is vaak lastig. Met dit werkblad wordt het wat leuker ermee te oefenen.

Als je de werkbladen lamineert kun je het beschrijven met whiteboard-stiften en steeds opnieuw gebruiken!

Bij Xenos hebben ze leuke kleine schatkistjes te koop; om het nog echter te maken.

Het basiskasteel

In het basiskasteel werk je met briefjes van 1000, 100, 10 en 1. Als kinderen dit beheersen kun je uitbreidingen gaan toevoegen.

Miljoenen en miljarden

Sommige kinderen vinden het leuk meer uitdaging te krijgen!  Hiervoor heb ik aanvullingen gemaakt met miljoenen en miljarden. De uitbreidingen kun je uitknippen volgens de aanwijzingen; ze worden aan het basiskasteel vastgeplakt zodat dat kasteel steeds breder wordt.

Dubbeltjes en centen, oefenen met decimalen

Een hoop kinderen blijven ook de decimalen lastig vinden; ook dat is te oefenen. Ik heb een aparte versie van een volledig kasteel met de tientallen, eenheden, dubbeltjes en centen. Bij de uitgebreide versie zit een iets ander blad wat je aan het basiskasteel kan toevoegen.

geld_opt

De schat

Natuurlijk heb je geld nodig voor in de schatkamers. Ik heb een document gemaakt met alle soorten euro’s erin; zelfs met briefjes van een miljard!

Als je het bestand drie keer afdrukt heb je genoeg briefjes om bijv. 10 briefjes van 10 in te ruilen voor 100 euro. Dit is een belangrijk concept bij de plaatswaarden.

Hoe te gebruiken?

In de geldbijlage zitten alle soorten bankbiljetten, dus bijvoorbeeld ook briefjes van een miljard, een miljoen, 200 en 50.

Maak het (vooral als je speelt om de plaatswaarden te leren kennen) niet te moeilijk en hou alleen de basisbiljetten die je op dat moment nodig hebt in het spel.

1. Sorteer de biljetten die je nodig hebt

 • In het basisbestand gebruik je de biljetten van 1000, 100, 10 en 1.
 • In de miljoenenuitbreiding voeg je biljetten toe van 1.000.000, 1.00.000 en 10.000
 • In de miljardenuitbreiding voeg je biljetten toe van 1.000.000.000, 1.00.000.000 en 10.000.000
 • In de decimalenuitbreiding voeg je de muntstukken toe van 10 cent en 1 cent.

2. Leg de schat klaar

Neem een hand bankbiljetten uit de schatkist, laat het kind die sorteren in de verschillende schatkamers.

3. De regels:

 1. Biljetten en munten worden bewaard in hun eigen schatkamer. 
 2. Maximaal 9 biljetten of munten per schatkamer! Heb je er 10 moet je inruilen voor een hoger biljet. Spelenderwijs wordt duidelijk hoe het werkt. Dan gaan ze ook de plaatswaarden begrijpen.

Download hieronder:

Bloon ook voor automatiseren rekenen

rsz_bloon_spelling_basisonderwijs_rt_dyslexie

Ik ben grote fan van Bloon om woordjes visueel op te slaan… gratis, weinig afleiding, zat voordelen!

Nu dacht ik: waarom zouden ze de lege woordjes, tafels, plussommen tot 10 en samen-10 sommen ook niet in Bloon oefenen?

Heb even doorgetyped maar het staat erin. Binnen Bloon kan je eenvoudig lijsten delen.

Natuurlijk heb je een account nodig bij Bloon, als begeleider. Dit is gratis.

Als je ingelogd bent als begeleider klik je op onderstaande link op bloon waar je mijn email-adres invoert: monique@ikleerinbeelden.nl

Klik hier voor de Bloon-link

Jamara Rekencoach

numbersJamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn bij erg gebaat bij deze methode. Daar waar het op school mis gaat, pakt Jamara aan.

De uitgangspunten van de Jamara rekenmethode:

 • 1 eenduidige strategie
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren

Eerste sessie

De eerste sessie is een “onderzoekssessie”. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

 • Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
 • Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
 • Bespreken uitkomsten
 • Bespreken doelen
 • Opstellen plan van aanpak

Terug naar de basis

Jamara gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau.

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij Jamara is het de bedoeling dat uw kind één keer per drie weken terugkomt bij om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis

Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Daarnaast moet er het Jamara computerprogramma (Windows) aangeschaft worden (kosten 23 euro). Dit computerprogramma is aanvullend en zeker niet vervangend voor het oefenen wat u met uw kind moet doen.

Rekenen: lastige tafelsommen

Bij het aanleren van de tafels, maar ook bij het onderhouden van de tafelkennis blijkt een aantal sommen voor veel kinderen erg lastig. Te vaak oefenen kinderen echter een hele tafel terwijl er slechts één of twee sommen uit die tafel moeilijker te onthouden zijn.

Sjaak van Moorsel, leraar van groep 5, 6, 7 op OBS de Uilenspiegel heeft verschillende methodes om de leerlingen deze lastige sommen te laten onthouden. Zo neemt hij een tafeldictee af en laat hij leerlingen spelenderwijs de sommen oefenen.

Bron: www.leraar24.nl

Sommenplaneet

sommenplaneetSommenplaneet is een rekenprogramma voor kinderen vanaf 6 jaar, voor thuis of op school.

Alle onderdelen zijn opgebouwd als spelletjes (op vele niveaus) die je kunt winnen door goed te rekenen.

Je kunt het gratis downloaden, installeren en kopiëren. In het leerkrachtgedeelte kun je namen invoeren en (gedetailleerd) resultaten bekijken.

Sommenplaneet downloaden

Puzzelen met de tafelmatrix

De tafelmatrix is voor beelddenkers erg effectief om overzicht te krijgen over de tafels. De tafelmatrix kan ook visueel worden opgeslagen. Onderstaande puzzels zijn leuk om te oefenen met de tafelmatrix! Het kan ook op het digibord gespeeld worden via deze link.

Voor eenvoudige tafels kun je kiezen voor optie 3, voor alle tafels kun je kiezen voor optie 4.

Puzzelen met het honderdveld

Het honderdveld is voor beelddenkers erg effectief om overzicht te krijgen in het rekenen. Als het honderdveld visueel is opgeslagen kunnen ze d.m.v. bewegingen wél rekenen!

Onderstaand spelletje is leuk om te oefenen met het honderdveld! Het kan ook op het digibord gespeeld worden via deze link.

Voor eenvoudige puzzels tot 20 kun je kiezen voor optie 1, voor de puzzels tot 100 kun je kiezen voor optie 2.

Aftreksommen maken met huizen bouwen!

HuissommenGrote rekensommen zijn vaak lastig voor beelddenkers. Alles moet in kolommen netjes onder elkaar. De volgende methode maakt het rekenen visueel en werkt wel vaak.

Iedere kolom (eenheden, tientallen, honderdtallen etc.) wordt een huis. Ieder huis heeft:

 • twee verdiepingen waar de sommen in komen
 • een zolder waar de aangepaste getallen komen
 • een kelder voor het antwoord

Stap 1: Vertel het verhaal

Er waren eens drie huizen. In het huis naast de boom woont Eentje. In het huis ernaast woont Tientje, in het huis daarnaast woont Honderdje.


Huissommen-stap1


Stap 2:  Het huis van Eentje

We beginnen in het huis van Eentje, naast de boom. Kunnen we 5 van 2 afhalen? Nee! 

Dus Eentje gaat naar Tientje en vraagt of hij er tien mag lenen. Tientje had genoeg dus ze gaf er één aan Eendje.

Tientje had er toen 1 minder en Eendje kreeg er 10 bij.


Huissommen-stap2


Stap 2: vul het in

Naast de 2 komt een 1, dat wordt nu 12
Kruis nu de 6 door en zet een 5 op zolder neer.

Welk nummer gaat er in de kelder? Schrijf je antwoord in de kelder van het eerste huis.

 

Huissommen-stap3


Stap 3:  Het huis van Tientje

Kijk nu naar het middelste huis. Kunnen je 9 aftrekken van 5?

Nee! Dus Tientje gaat vragen of ze er 10 mag lenen van Honderdje in het huis ernaast.

 


Huissommen-stap4


Stap 5: het huis van Honderdje

Naast de 5 komt een 1, dat wordt nu 15.

Kruis nu de 4 door en zet een 3 op zolder neer.

Maak nu je som af, het antwoord staat in de kelder!

 

Getallen tot 30

Het zal je verbazen hoeveel beelddenkers (ook in de hogere groepen!) de cijfers nog niet geautomatiseerd hebben. Ze hebben eenvoudig nog niet het juiste beeld bij sommige cijfers. Vaak wisselen ze cijfers om, of  worden ze gespiegeld. Het goed kunnen herkennen en schrijven van de cijfers is natuurlijk belangrijk!

In onderstaand document is het de bedoeling dat je begint bij 1. Eerst het cijfer op met de pijltjes overtrekken, dan het grijze cijfer daaronder en vervolgens de 1 zelf schrijven. Daarna verder met de 2.

Je kan de cijfers ook eens laten overtrekken met bijvoorbeeld een wiebelpen (te koop in speelgoedwinkels). Behalve de cijfers schrijven zou je de cijfers ook kunnen laten kleien.

Download het document: Schrijf de cijfers tot 30

Stappenplan redactiesommen

Beelddenkers hebben problemen met het verwerken van sequentiële informatie, opdrachten met een volgorde.
Dat is erg lastig bij redactiesommen, zoveel informatie, wat is belangrijk, wat niet?
Soms, maar niet altijd, zien ze direct het beeld van het antwoord, maar daar kom je niet ver mee op school.
Dit stappenplan kan ze helpen bij het in kleine stukjes opdelen van de opdracht.
Download dit document over redactiesommen.

Tafels leren

tafelslerenTafels leren; wat een drama is dat vaak! De ene week kennen ze de tafels nog, de volgende week zijn ze ze weer kwijt.

Er zijn een aantal manieren waarop de informatie beter vastgehouden wordt! Allereerst: combineer het leren met beweging. Door de beweging zal de informatie beter én langer opgeslagen worden. Je kunt hierbij denken aan hoepelen of trampoline springen.

Er bestaan ook speciale tafel-cd’s. Zet deze op en laat het kind hoepelen terwijl het meezingt. Gegarandeerd dat de tafels zo blijven hangen!

De tafels visueel opslaan is ook een goede methode! Vooral de kinderen die visueel sterk zijn hebben zo een “spiekbriefje” in hun hoofd!

Meer tips om de tafels te leren:

[posts-by-tag tags=”tafels” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc” exclude_current_post=”true”]

Wiskunde

A. Denkwijze, sorteergedrag niet-beelddenker:

B. Denkwijze, sorteergedrag beelddenker:

Een beelddenker gaat de lesstof ziften (uit elkaar trekken) en op zijn manier ordenen (wat zijn de verbanden vanuit de verschillende gezichtspunten). Het eindresultaat is daarom anders dan dat van zijn klasgenoten. Als vooraf het eindresultaat van te voren duidelijk zou zijn, had hij de informatie anders opgeslagen in zijn geheugen.

Problemen met rekenen, mogelijk dyscalculie

math_elementary_1Veel beelddenkers hebben problemen met rekenen. Het komt ook vaak voor dat de cijfers nog niet zijn geautomatiseerd. Cijfers zijn abstract, dat maakt het moeilijk. Ook automatiseren op de schoolse manier is lastig voor beelddenkers.

Veel beelddenkers leren fonetisch (op klank) waardoor ze de cijfers omdraaien. Vijfentwintig, je hoort eerst de vijf en dan pas de twee. Toch schrijf je 2-5. Vaak schrijven ze eerst de vijf en dan de twee ervoor. Of op jonge leeftijd: 5-2. Cijfers staan bij beelddenkers vaak niet achter elkaar, het zijn losse plaatjes. 28 klinkt hoger dan 30 (30 is een drie met een nul, drie dus).

Het rekenen wordt voor beelddenkers beter te overzien als het honderdveld wordt ingezet. Het kind heeft een totaalbeeld van de eerste honderd cijfer. Het rekenen kan je visueel maken door het maken van sprongen in het honderdveld. Ook tafels kun je goed uitleggen, die maken een patroon!

In de methode Ik leer Anders worden breuken vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken duidelijk uitgelegd.

Niet alle beelddenkers zijn slecht in rekenen; soms blinken ze er juist uit in uit doordat ze het zien als puzzelen!

 

[posts-by-tag tags=”rekenen” number=”99″ excerpt=”true” thumbnail=”true” excerpt_filter=”false” order=”asc”]