Planning, tijd en praktisch

Deel 5 van 6 in de serie Tips voor school

13598931-blackboard-met-fysieke-formulesBeelddenkers hebben veel behoefte aan structuur en overzicht. Ze houden niet van veranderingen in het schema. Ze hebben weinig tijdsbesef; vinden het moeilijk in te schatten hoe lang ze de tijd hebben. Het is fijn als school hier rekening mee houdt.

[posts-by-tag tags=”schooltips-planning” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc”]

Planning

 • Zet huiswerk op het bord
 • Geef hulp bij planning en maken huiswerk

Tijd

 • Geef extra tijd voor proefwerken
 • Geef ze meer tijd om informatie te verwerken.
 • Geef ze tijd om antwoord te geven; ze reageren vaak wat langzamer op klassikaal gestelde vragen.
 • Het kind heeft langer de tijd nodig, verkort de taken zodat het gelijk met de rest klaar is

Praktisch

 • Zorg dat lees- en schrijf opdrachten betekenisvol en functioneel zijn.
 • Herhaal veel.
 • Geef extra tijd.
 • Laat ze niet hun eigen taalwerk nakijken
 • Laat ze niet zelf WRTS woordjes invoeren

 

Beoordeling en toetsen

Deel 6 van 6 in de serie Tips voor school

SCAT102267749Beoordeling en toetsen

 • Beoordeel het proces en niet alleen het resultaat
 • Geef aparte cijfers voor spelling en inhoud.
 • Laat de spelling niet meetellen bij andere vakken.
 • Hanteer spellingcijfers bij moderne vreemde talen
 • Reken herhalingen van spellingsfouten niet mee
 • Overhoor ook mondeling, zo kan het kind zich op de leerstof focussen
 • Ga genuanceerd om met fouten.
 • Accepteer eenvoudig taalgebruik; deze leerlingen hebben woordvindingsproblemen en moeite onder woorden te brengen van wat ze precies bedoelen
 • Liever geen multiple choicevragen, vooral niet als de antwoorden bijna hetzelfde zijn

[posts-by-tag tags=”schooltips-toets” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc”]

Hulpmiddelen voor op school

Deel 4 van 6 in de serie Tips voor school

mkvwC7e
[posts-by-tag tags=”schooltips-hulpmiddel” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc”]

Korte tips:

 • Wijs leerlingen op de hulpmiddelen die er zijn
 • Sta alle hulpmiddelen toe die lezen en schrijven vergemakkelijken
 • Zorg voor een goede overzichtelijke lay-out
 • Pas de lay-out van teksten aan (vergroten, geel papier, enz)
 • Geef indien nodig vergrote teksten
 • Geef goede kopieën en foutloze dictaten
 • Zet extra uitleg op papier
 • Sta gebruik van hulpmiddelen toe zoals bijvoorbeeld laptop
 • Laat werkstukken en/of ander werk op de computer maken.
 • Zet ICT in, er bestaat veel goede software
 • Gebruik www.bloon.nl (gratis!) om dictee-woorden visueel op te laten slaan
 • Laat ze zoveel mogelijk op de computer werken
 • Zet ook andere technologische middelen in zoals Iris Pen, Daisy-speler, Kurzweil, enz.

 

Communicatie en begeleiding op school

Deel 2 van 6 in de serie Tips voor school

CommunicationBeelddenkende kinderen vragen veel wijsheid en geduld van leraren. Vaak worden ze gezien als lui, lastig en dom wat funest is voor het zelfbeeld van het kind. Begrip van de school is essentieel om het kind een positief zelfbeeld te laten houden!

Een beelddenker is extreem gevoelig voor de houding van de leerkracht.
Boos worden is niet nodig; zeggen dat je ergens niet blij mee bent is doorgaans al genoeg om het kind bij te sturen. Het helpt als de leerkracht positief is over inventieve en creatieve ideeën, zelfs wanneer deze niet kunnen worden uitgevoerd.

Het is fijn als de leerkracht geduldig is. Beelddenkers hebben ruimte en tijd nodig om hun ervaringen te verwerken en hun gevoelens te uiten.

Tips voor de communicatie:

 • Benadruk wat ze wel kunnen
 • Zorg voor veel succeservaringen.
 • Geef veel positieve feedback, ze hebben het al moeilijk genoeg
 • Zeg niet: ‘Je hebt zeker niet geleerd’, maar vraag hoe hij heeft geleerd.
 • Geef aan wat de leerling wel en niet goed doet
 • Vergelijk de leerling niet met zijn klasgenoten

[posts-by-tag tags=”schooltips-communicatie” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc”]

Gevoelig voor geluid? Kleppen op of doppen in!

koptelefoonBeelddenkers horen scherp en reageren bijna instinctmatig op elk onverwacht geluid. Vooral het “stil” werken wordt niet als “stil” ervaren, een kind kan hier erg veel last van hebben.

Een kind kan overprikkeld raken bij een overdosis geluid. De emotie kan varieren van een ongemakkelijk tot een boos, angstig of zelfs agressief gevoel. Vaak zal het proberen lawaaiige ruimtes te vermijden of het geluid buiten te sluiten met de handen voor de oren. Soms gaat het zelf veel lawaai maken (eigen geluid is minder erg dan dat van een ander).

Omdat zij moeilijk kunnen filteren en alles uit de omgeving horen, kunnen zij niet selecteren wat  belangrijk is en wat niet.

Het gebruik van een koptelefoon tijdens het werken op school kan rust bieden. Minder zichtbaar zijn oordopjes of andere geluidsdempers zoals die worden gebruikt bij machines die veel lawaai maken.

Kies een koptelefoon speciaal voor kinderen! Er zijn meerdere merken op de markt, o.a. Peltor Kids. Ze zijn ook online te bestellen: www.muisjesensitief.nl

Ga langs bij een audicien of kijk voor meer informatie op http//www.gehoorbeschermingvoorkinderen.nl 

Combineer de zintuigen

6a00d83452aade69e2015435760ef5970c-800wiWe leren allemaal dankzij én met behulp van onze zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen). Iedereen heeft een bepaalde voorkeur voor zintuigen en een bijbehorende unieke leerstijl.

De één is auditief ingesteld en luistert dus graag, de ander is juist visueel ingesteld en leert beter door de dingen te zien. En dan zijn er nog diegenen die kinesthetisch zijn ingesteld; zij leren goed door te bewegen en bezig te zijn. Over het algemeen is de visuele leerstijl het meest dominant. Het is dan ook effectief om ondersteunend beeldmateriaal te gebruiken in de klas.

schema-vakHet is bewezen is dat je het beste leert als je zoveel mogelijk zintuigen prikkelt tijdens het leren. Zo worden alle delen van de hersenen benut en blijft de lesstof beter hangen.

Als er bij het leren meerdere zintuigen worden gecombineerd doet zich een interessant verschijnsel voor. De verschillende zintuigen versterken elkaar en de plakkans stijgt met sprongen (1+1=3).

puzzelJe kunt het zien als een grote puzzel. Er zijn nu meerdere hersengebieden die een stukje puzzel bevatten. Dit helpt bij het opslaan én bij het terugzoeken van de informatie.Als een van die stukjes geactiveerd wordt is het voor het brein eenvoudig de bijbehorende puzzelstukjes op te sparen. Het brein werkt immers als een krachtige associatiemachine.

Een voorbeeld: Is er een stuk leerstof dat niet wil blijven hangen? Lees het dan eens terwijl je er je favoriete snoepje bij eet. Tijdens de toets zal de herinnering aan dat snoepje het geheugen een boost geven.  Zo werkt dat ook als je leren combineert met eten bereiden en  nuttigen (geur, smaak), met de handen werken (tast), en tekenen en schilderen (visueel).

Gebruik dus als je zintuigen bij het leren! Zoek bijvoorbeeld op internet filmpjes die ingewikkelde leerstof uitleggen. Je kan meerdere keren kijken en het helpt je de leerstof beter te begrijpen en onthouden.

Geef ze een tangle of stressballetje

TanglesVaak zie je beelddenkende kinderen wiebelen en draaien tijdens de uitleg. Dit doen ze niet voor niets!

Sommige kinderen hebben een hersenhelft die snel stil valt. Beweging helpt ze die hersenhelft aan de gang te houden.

Het gaat bij de Tangle om de beweging. Er is geen goed en geen fout. Geen
voorbeeld en geen verplichte vorm. Je neemt de Tangle in de hand of in
twee handen en maakt eindeloos vloeiende bewegingen.

Geef ze dus een alternatief dat de ander niet stoort, bijvoorbeeld een tangle.

Op die manier zullen ze de stof makkelijker in zich opnemen.

Moeite met taal

HinkelenBeelddenkers hebben vaak moeite met taal.

Taal is voor hen niet natuurlijk, beelden zijn hun eerste taal. Taal is volgorderlijk, sequentieel, het ene woord volgt na het andere. Beelden geven overzicht.

De wereld van beelddenkers bestaat uit beelden, maar om te communiceren moeten ze gebruik maken van taal. Dat vraagt een voortdurende vertaalslag.

Met name op school is taal noodzakelijk om goed te kunnen functioneren.

De beelddenker heeft het met talige zaken vaak lastig op school:

 • slecht handschrift
 • zwakke articulatie
 • lastig letters en klanken onthouden
 • slordig met taalregels
 • kijken niet naar details in tekst maar naar totaalplaatje
 • moeite met spelling
 • moeite met vreemde woorden
 • leest niet makkelijk hardop
 • vooral jongens hebbenvaak een hekel aan opstellen maken

Trouw aan strategie

Tellen Op Je VingersBeelddenkers vinden het moeilijk van strategie te veranderen.

Ze hebben de neiging om aan één gekozen manier vast te houden. Die is vaak concreet (= zichtbaar zoals bijv. rekenen op vingers i.p.v. uit het hoofd) en omslachtig.

Deze oplossing kan nog werken in groep 3, maar in groep 6 is het te traag.

Ook per leerjaar worden vaak verschillende strategieën gebruikt om hetzelfde probleem aan te pakken.

Laat ze zelf fouten verbeteren!

foutjeFouten zijn kansen om bij te leren!

Vooral voor beelddenkers is het belangrijk zijn eigen fouten te verbeteren; als er een fout woordbeeld blijft hangen kan is het lastig weer uit het hoofd te krijgen.

Sommige scholen hebben de gewoonte dat fouten worden verbeterd door er puntjes omheen te zetten, zo blijft het fouten woordbeeld bestaan. Gewoon doorstrepen zodat je de fout voor altijd wist!

Als een ander een fout verbetert leert het kind hier niets van; het is van belang dat het kind zelf zijn eigen fouten verbetert zodat het ervan leert. Montessori-materiaal bevat vaak zelfcorrigerend materiaal.

Verbeterpunt!

Je zou kunnen bedenken dat ze, als ze de fouten goed verbeteren, een halve punt of een punt hoger scoren!

Lees ook het artikel Profiteer van je fouten

Makkelijke dingen zijn soms moeilijker

leesplankje-makkelijk-moeilijk2Vaak is het voor beelddenkers makkelijker te werken met moeilijkere woorden en moeilijkere getallen. De stof is vaak interessanter, overzichtelijker en gaat meer de diepte in waardoor de interesse wordt gewekt.

Laat het leesniveau vrij! Laat ze zelf boeken uitzoeken die ze interessant vinden. De moeilijke woorden zijn makkelijker te herkennen dan de korte woordjes uit de lagere AVI-niveaus.

Als automatiseren nog niet lukt in een hogere klas, laat de beelddenker dan oefenen met hogere getallen.

Slechte werkhouding

getty_rf_photo_of_distracted_schoolgirlVaak doen beelddenkers hun uiterste best! Van nature zijn het harde werkers en doorzetters. Maar; vooral als ze niet op hun talenten worden aangesproken; kunnen beelddenkers een slechte werkhouding gaan ontwikkelen.

Het kost ze moeite de de aandacht bij de stof te houden. Naar lange verhalen of uitleg luisteren vinden ze moeilijk. Ze worden snel afgeleid; vooral als ze niet mogen bewegen. Ze zitten te dromen of horen en zien juist alles om zich heen.

Het duurt vaak even voor opdrachten landen en ze aan de slag gaan. Vervolgens laat ook het werktempo te wensen over. De beelddenker moet alles in zijn hooft vertalen van beeld naar woord en andersom; dat kost tijd en energie!

Vaak hebben beelddenkers moeite met het automatiseren van leerstof. Vaak zien ze het nut niet van de dingen die ze moeten leren. Ze willen weten wáárom iets geleerd moet worden en zijn er moeilijk te overtuigen dat iets is zoals het is. Niet de meest ideale werkhouding.

Wat kan helpen?

 • Het helpt de beelddenker zelf aan het werk te zetten.
 • Laat ze zelf oplossingen vinden voor problemen
 • Laat ze doordenken, actief zijn, informatie inwinnen en opzoeken
 • Laat ze associëren, dat is hun leerstijl, zo blijven ze enthousiast

Behoefte aan een duidelijk doel

wolkDe beelddenker leert vanuit het geheel. Het helpt als duidelijk is wat het einddoel is, wat er geleerd moet gaan worden en vooral waarom het wat moet leren. Op die manier kan hij ergens naartoe werken.

Het is wel belangrijk dat het kind snapt dat je met inzicht alleen niet alle kennis krijgt die je nodig hebt in het leven, dat sommige dingen wel geleerd moeten worden.

Moeite met tijdsdruk

Beelddenkers leven in een tijdloze wereld. Ze hebben niet veel met tijd en vinden het lastig in te schatten hoe lang ze voor iets hebben. Vijf minuten? Tien minuten? Een half uur? Géén idee hoe lang dat duurt!

Dat is lastig want de rest van de wereld draait wel om tijd. Ook op school is tijd erg belangrijk. Presteren onder tijdsdruk is lastig voor beelddenkers.

Maak een planning voor het huiswerk. Stel in ieder geval een tijdslimiet, na een bepaalde tijd wordt er toch niets meer geleerd.

Het is handig te oefenen met tijd zodat ze leren wat bijvoorbeeld een tijdsduur van 10 minuten inhoudt. Hiervoor zou je kunnen werken met zandlopers of bijvoorbeeld tijdklokken.

Voorbeelden van tijdklokken:

[posts-by-tag tags=”timer” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc”]

Moeilijk automatiseren

AutomatiserenBeelddenkers zijn ronduit slecht in het ouderwetse stampwerk. Ze hebben er ook geen belangstelling voor, ze zien er absoluut het nut niet van in.

Het feit dat veel scholen hier zo de nadruk op leggen maakt het lastig. Het is iets dat verwacht wordt maar wat niet lukt. Hoe frusterend is dat?

Neem het automatiseren van de tafels: een drama. Ook sommen onder de 20 leveren problemen op, ze blijven deze uitrekenen. Soms wordt de diagnose dyscalculie gesteld.

Verder hebben beelddenkers erg veel moeite met het onthouden van “dode” dingen zoals namen van personen, topografie en jaartallen.

Automatiseren is het zodanig aanleren van een taak (zoals fietsen, touwtje springen of lezen of spellen) dat je deze taak direct en zonder erover na te denken kan doen of zeggen. De geautomatiseerde taak kan vervolgens uitgevoerd worden:

 • zonder bewuste controle, dus zonder nadenken
 • zonder veel aandacht
 • op verschillende niveaus van moeilijkheid

Een beelddenker moet voordat hij het kan doen iets eerst begrijpen. Bij automatiseren is het juist de bedoeling dat je iets kan doen zonder erbij na te denken. Tegengestelde belangen dus!

Vaak zien beelddenkers de zin van het automatiseren ook niet. ze moeten eerst iets begrijpen voordat het geautomatiseerd kan worden.

Dat maakt het automatiseren lastig. Vaak wordt er door de beelddenker gekozen voor concrete methodes zoals op de vingers rekenen. Als het kind ouder wordt komt het in de problemen als de manier te traag is.

Leren door kijken

Vaak zie je dat beelddenkers niet leren fietsen door oefenen maar door kijken. Eerst brengen ze het beeld van de acties in hun hoofd. Soms hoeven ze dan alleen nog maar op te stappen en weg te fietsen.

Het automatiseren op de ouderwetse manier werkt vaak niet bij beelddenkers. Stampen helpt niet bij deze kinderen. Wat er geleerd is zijn ze binnen de kortste keren weer kwijt, het wordt niet doorgesluisd naar het lange termijn geheugen.

Hoe lukt het wel?

Beelddenkers kunnen wel dingen uit hun hoofd leren, alleen doen ze dat op een andere manier.

 • Leg uit waarom het zo belangrijk is dat het geleerd wordt,
  illustreer dit met bijv. een tafelsom die je op laat tellen of gewoon
  weet.
 • Inzicht en doorzicht gaan vooraf aan automatisering.
 • Niet uit het hoofd laten leren maar laten zoeken naar samenhang.
 • Laat dingen visueel opslaan.
 • Nooit instapdictees.
 • Leer woordbeelden aan.
 • Laat ze leren met meerdere zintuigen. Dus bijvoorbeeld:
  • Bewegen tijdens het tafels opzeggen.
  • Zingen van de tafels.
  • Tekening maken van sommen.
  • Honderdveld gebruiken om e.e.a. visueel te maken.
 • Eén strategie aanbieden bij rekenen.

 

 

Beelddenkers leren anders

Carolyn_-Eyles_teaching_09Leren is een natuurlijk proces. Op het moment dat je afwijkt van het natuurlijke proces en probeert te leren op een manier die niet bij je past, heb je een uitdaging. In het ergste geval resulteert het in een ongelukkig kind dat slecht presteert op school.

Een beelddenker denkt van nature in beelden. In de `talige` omgeving van school kan dit kind het zwaar hebben. In feite wordt geprobeerd de beelddenker te laten leren als een woorddenker. Dat zal nooit gaan lukken. Dit uit zich vaak in problemen op school.

Waar woorddenkers leren vanuit de details en de herhaling, leren beelddenkers vanuit het overzicht, door associatie en door het zelf doen en ontdekken. Bij het leerproces is het belangrijk dat alle zintuigen worden gebruikt.

Pas de manier van lesgeven aan!

De methodes op school sluiten vaak niet aan bij de wereld van de beelddenker. Als het het kind niet lukt om iets te leren met een bepaalde methode moet er een manier gezocht worden die wel werkt.

De enige manier waarop de beelddenker goed zal kunnen functioneren is als de manier van lesgeven wordt aangepast. Help het kind te ontdekken hoe het het beste leert, ze weten dat niet vanzelf. Help hem meerdere oplossingen voor een probleem te vinden.

Het is belangrijk de leerstof zo aan te bieden dat het kind de interesse vasthoudt. Bij beelddenkers zie je vaak dat ze prima kunnen leren als de stof hen interesseert! Het is belangrijk dat het kind nieuwsgierig en leergierig blijft en plezier houdt in het leren.

Wat werkt?

Wat voor een taaldenker moeilijk is kan voor een beelddenker makkelijk zijn en andersom. Het is de moeite waard uit te proberen wat werkt.

Het kind moet leren de informatie op zijn eigen manier te verwerken. Die manier is anders dan men gewend is op school en vraagt dus om een aangepaste manier van lesgeven.

Naarmate het onderwijs zich meer op begrip richt, komt er meer ruimte voor de positieve kant van het beelddenken.