Ongerichte leerstijl

Deel 6 van 6 in de serie De leerstijlen van Vermunt

ver4Heb je een leerling met een ongerichte leerstijl in de klas dan heb je een uitdaging. Ze laten zich niet of heel moeilijk aansturen en zijn niet gemotiveerd. Vaak zie je dat deze leerlingen onzeker zijn, en bang zijn de leerstof niet aan te kunnen. Het is een uitdaging deze leerling weer gemotiveerd te krijgen!

Aansturing:

 • ze sturen zichzelf niet aan en laten zich ook niet sturen door de docent
 • voorkeur voor op hen toegesneden externe sturing
 • hebben weinig houvast aan instructie en aanwijzingen (stuurloos)
 • vinden het moeilijk om hun eigen leren te sturen

Leeropvatting:

 • doel van leren het weten van de feiten, het kennen van de stof
 • vinden dat het onderwijs stimulerend hoort te zijn
 • bang het niet aan te kunnen, niet goed aan te pakken, de stof niet geleerd te krijgen

Leeroriëntatie:

 • zijn niet specifiek gemotiveerd, leren zonder duidelijk doel
 • leren omdat anderen dat van ze verwachten
 • staan onzeker tegenover hun studie (ambivalent)
 • twijfelen aan hun capaciteiten
 • twijfelen over studiekeuze
 • hebben ben wel een bepaalde gerichtheid maar kunnen die niet realiseren.

Verwerking:

 • hebben geen speciale leermethode
 • moeite om hun leerprocessen goed te reguleren
 • verwerken niet wat ze leren
 • werken graag samen met medestudenten
 • weten niet op welke manier de leerstof benaderd moet worden
 • nauwelijks tot zelfstandig studeren in staat
 • hebben moeite met het uitvoeren van instructie
 • vinden alles even belangrijk
 • weten niet wat ze moeten onthouden
 • moeite met scheiden van hoofd- en bijzaken
 • gaan daarom over tot een gedetailleerde werkwijze

Betekenisgerichte leerstijl

Deel 5 van 6 in de serie De leerstijlen van Vermunt

ver3Leerlingen met een betekenisgerichte leerstijl leren vaak makkelijk. Ze kunnen kritisch zijn over wat ze moeten leren en zullen dit duidelijk ventileren. Als ze stof aangeboden krijgen die ze interessant vinden zijn ze erg gemotiveerd. Ze willen de leerstof graag begrijpen en gebruiken het leren om in gesprek te komen met mensen die meer weten dan zij. Ze denken erover na en vormen zich vervolgens een eigen mening.

Aansturing:

 • bepalen zelf wat ze belangrijk vinden (zelfsturing)
 • kunnen goed zelfstandig werken
 • regulatie van deze leerstijl kan variëren van extern naar intern

Leeropvatting:

 • leren vanuit persoonlijke interesse
 • bepalen zelf hoe ze leren
 • zijn kritisch over de te bestuderen stof (diepteverwerking).
 • vormen hun eigen mening over de stof
 • zien het als opbouwen van kennis en inzichten
 • willen steeds meer leren
 • willen de leerstof begrijpen

Leeroriëntatie:

 • zijn intrinsiek gemotiveerd

Verwerking:

 • kunnen doorgaans vlot leren
 • onderzoeken standpunten, ideeën en conclusies
 • willen structuur aanbrengen
 • zoeken zelf gericht in de leerboeken
 • zoeken inzicht, verbanden en samenhang
 • kunnen hoofd- en bijzaken goed onderscheiden
 • maken schema’s
 • proberen inzicht te krijgen door de gedachtengang van auteurs, docenten zo goed mogelijk te volgen.

 

Slaats, Van der Sanden & Lodewijks (1996) vonden bij leerlingen uit het mbo een vergelijkbare leerstijl, die zij ‘constructieve’ leerstijl noemen.

Toepassingsgerichte leerstijl

Deel 4 van 6 in de serie De leerstijlen van Vermunt

ver2Leerlingen met een toepassingsgerichte leerstijl houden van veel voorbeelden en willen alles toetsen en uitproberen in de praktijk. Ze zijn, mits ze de praktisch toepasbare leerstof krijgen, gemotiveerd en makkelijk aan te sturen. Vooral als ze weten waar ze de kennis voor gaan gebruiken zijn ze tot veel in staat!

Aansturing:

 • sturen zichzelf aan
 • laten zich ook aansturen door leerkracht
 • gebruiken graag boeken en studiewijzers

Leeropvatting:

 • zien studeren als het leren gebruiken van de kennis
 • vinden de studie degelijk, pittig, grondig, heel boeiend en uitdagend
 • maken zich weinig zorgen over hun studie

Leeroriëntatie:

 • zijn intrinsiek gemotiveerd
 • zijn vooral gemotiveerd voor leerstof waar ze later iets mee kunnen
 • zijn beroepsgericht

Verwerking:

 • leren in de praktijk
 • willen de stof in de praktijk kunnen gebruiken
 • vertalen leerstof naar de praktijk
 • proberen de stof te concretiseren
 • hebben behoefte aan concrete informatie
 • willen graag voorbeelden
 • bedenken zelf voorbeelden
 • haken af bij te theoretische leerstof
 • selecteren leerstof op bruikbaarheid voor het realiseren van persoonlijke doelstellingen
 • zoeken naar externe relaties van de stof

Reproductiegerichte leerstijl

Deel 3 van 6 in de serie De leerstijlen van Vermunt

ver1In het onderwijs wordt nog veel aandacht besteed aan reproduceerbare kennis (reproductiegerichte stijl). Waarschijnlijk  omdat deze kennis makkelijk te toetsen is bij grote groepen leerlingen. Het kunnen leggen van verbanden, intergratie van de leerstof en die kunnen toepassen in concrete situaties is wordt steeds belangrijker, het is van belang dat het onderwijs zich hierop aanpast.

Leerlingen met een reproductieve leerstijl hebben veel sturing nodig en zijn weinig gemotiveerd. Ze leren voornamelijk omdat ze hun diploma willen halen.

Aansturing:

 • kunnen slecht zelfstandig leren
 • hebben veel sturing nodig
 • laten zich makkelijk sturen
 • richten zich sterk op de externe regulatie

Leeropvatting:

 • zien studeren als het opnemen van kennis
 • zijn niet wezenlijk geïnteresseerd in de inhoud van de leerstof
 • zijn vaak onzeker of ze alles kunnen onthouden

Leeroriëntatie:

 • zijn extrinsiek gemotiveerd, ze leren voor een diploma
 • zijn erg diploma- en toetsgericht
 • hechten belang aan goede cijfers

Verwerking:

 • leren stapsgewijs (sequentiëel)
 • leren het liefst dingen uit het hoofd (stampen)
 • gericht op het onthouden van de studiestof
 • memoriseren veel
 • leren door herhaling
 • zoeken geen samenhang in de leerstof
 • leren kost ze veel tijd
 • werken gedetailleerd
 • besteden veel tijd aan het scheiden van hoofd- en bijzaken