Planning en structuur in de klas

klokBeelddenkers hebben een slecht gevoel voor tijd.

Ook hoe lang ze voor iets hebben kunnen ze vaak slecht inschatten, een periode van een uur of van 10 minuten hebben geen duidelijke betekenis voor ze.

Het is fijn als er een vaste structuur is in de klas. Voorspelbaarheid is prettig voor kinderen.

Tips voor in de klas:

 • schrijf de dagplanning op het bord
 • neem de dag van te voren door
 • aandacht voor regelmaat
 • gezamenlijke planning
 • breng structuur aan
 • laten kiezen uit 2, niet meer keuzes tegelijk aanbieden
 • vaak en kort oefenen
 • maak gebruik van een kleurenklok of time-timer
 • geef extra tijd om een antwoord te kunnen formuleren
 • maak gebruik van pictogrammen bij het aanleren van routines
 • werkschema maken voor huiswerk
 • laat de leerling schema’s maken!  Het ordenen en schematiseren van de leerstof is van essentieel belang
 • doe spelletjes met tijd, laat de kinderen schatten hoeveel tijd 1 minuut is, of 10 minuten
 • hang een duidelijke klok op in de klas

Concept mapping in de natuurkundeles

Concept mapping is een methode om onderwerpen in kaart te brengen aan de hand van begrippen. Het laat de verhouding tussen begrippen zien en hun relatie tot elkaar.

Bron: www.leraar24

Heelal
In deze video volgen we een les van Tony van Berkel, leraar natuurkunde. Hij gebruikt in zijn les over het heelal concept mapping. In groepjes zijn leerlingen bezig met conceptmappen over verschillende onderwerpen zoals Mars, het leven van een ster en ons zonnestelsel.

Werkt het?
Piet Kommers, Associate Professor (Universiteit Twente) en editor van het boek Cognitive Support for Learning (2004) geeft uitleg over wat concept mapping is en waarom we denken dat het werkt.

Beeldsamenvatting

Bron: www.leraar24.nl

Natuur- en scheikunde leraar Frits Pals geeft les met behulp van beeldsamenvattingen. Beeldsamenvattingen zijn tekeningen waarin de leerling de geleerde stof verbeeldt. Op basis van deze tekeningen kun je zien in hoeverre de leerling de stof begrijpt. Volgens Frits Pals geeft een beeldsamenvatting de leerling namelijk minder ruimte om zijn gebrek aan kennis of inzicht te camoufleren. Essentieel daarbij is dat de leerling de leraar uitleg geeft over zijn beeldsamenvatting. Door een leerling een tekening te laten maken van de stof zoals hij of zij deze ervaart, krijg je een kijkje in de denkwereld van een leerling.

Een tweede voordeel is dat leerlingen zelf makkelijker lijken te leren als ze daarbij gebruik maken van tekeningen. Tijdens het tekenen is de leerling langer bezig een situatie te verkennen, daardoor krijgt de leerling de gelegenheid om de stof te verwerken. Bovendien werkt het voor sommige leerlingen beter om niet alleen in tekst, maar ook in beelden te denken.

Frits Pals doet zelf onderzoek naar de effecten van het gebruik van beeldsamenvattingen bij de faculteit Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond lijken de resultaten van een eerste proef positief: leerlingen die mochten tekenen om zo negen voorgelezen zinnen te onthouden, konden na tien minuten meer informatie reproduceren dan de groep die niet mocht tekenen.

In deze video wordt vooral ingegaan op het maken van een beeldsamenvatting. Binnenkort komt er ook een video over instructies en gesprek voeren bij beeldsamenvattingen.

Een belangrijk onderdeel van het werken met beeldsamenvattingen is het voeren van een reflectiegesprek over de getekende stof. In dit gesprek vraagt Frits Pals de leerling om een deel van de stof uit een voorgaande les te reproduceren, waarbij de leerling gebruik mag maken van zijn beeldsamenvatting. Door de leerling op de juiste manier te begeleiden in het gesprek, zorg je ervoor dat de leerling op zijn eigen leerproces reflecteert.

Hoe maak je een mindmap?

Mindmappen is een perfecte manier om overzicht te krijgen in de leerstof. Het beste gratis programma dat ik tot nog toe tegen ben gekomen is xmind. Dit programma is ook onderdeel van mystudybar.

Tips voor school

Deel 1 van 6 in de serie Tips voor school

Het lijkt wel of er steeds meer beelddenkers komen. In iedere klas zitten er wel een paar. In de klas hebben ze het vaak moeilijk. “Het zit er wel in maar het komt er niet uit” is een uitspraak die we vaak horen.

Het ouderwetse lespatroon bestaat voornamelijk uit instructie geven, verbeteren en controleren. De leerkracht staat meestal voor de klas en geeft vanuit die positie instructie. Voor het beelddenkende kind niet makkelijk. Het leert en denkt vooral ziend, bewegend, ruimtelijk, samenwerkend en voelend. De leermanier van het kind komt niet overeen met de leermethode van school.

Leren op een andere manier

Beelddenkers leren op een andere manier dan de gemiddelde leerling. Ze leren topdown, vanuit het geheel naar de details en nemen het volledige plaatje snel in zich op. Ze leggen verbanden en hebben weinig oog voor volgorde. In hun hoofd volgen de beelden en associaties volgen elkaar razendsnel op, zo snel dat het meeste denken onbewust gebeurt! Logisch dat de beelddenker zich soms moeilijk kan concentreren!

[posts-by-tag tags=”schooltips-leermanier” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc”]

Wat kan je doen om te helpen bij het leerproces?

 • Motiveer het kind om de aandacht op de taak te richten.
 • Laat ze niet hardop voorlezen tenzij ze dat willen
 • Geef ze handreikingen hoe het beste te leren
 • Geef ze technieken om zichzelf te controleren
 • Vocabulairelijsten/-boekjes niet gebruiken
 • Controleer het gemaakte huiswerk, vooral moderne vreemde talen.
 • Houd het kind zo lang mogelijk bij de groep, ze hebben meer tijd nodig, het hoeft niet makkelijker.
 • Overschrijven van aantekeningen van het bord is lastig
 • Deze kinderen moeten zich meer dan gemiddeld concentreren omdat het zoveel moeite kost te lezen. Houd daar rekening mee!