Talenten van de linker hersenhelft

Deel 3 van 6 in de serie Hersenen

Left-or-Right-Brain-MarketerDe meeste mensen gebruiken hebben de voorkeur voor één deel van hun hersenen, de linker hersenhelft. Deze bevat het sequentiele, de logica, het lineair denken, het analytisch vermogen en de verstandelijke functies. Woorddenkers hebben altijd een dominante linker hersenhelft.

De rechter hersenhelft “weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt” en theoretiseert. Mensen met een dominante linker hersenhelft houden van orde en structuur. Maken planningen en houden zich eraan.

Ze hebben alle talenten die nodig zijn voor een goede schoolcarrière. Ze komen op tijd, hebben alles bij zich, zitten makkelijk stil, kunnen goed luisteren, zijn geconcentreerd en gemotiveerd.

De linker hersenhelft is goed in:

linker-hersenhelft

 • Denken in woorden
 • Een lijst bijhouden van je maandelijkse in en uitgaven
 • Een brief schrijven
 • Kamer of bureau opruimen
 • Op tijd komen
 • Een recept volgen
 • Een gebruiksaanwijzing doorlezen
 • Zich aan de regels houden
 • Leren volgens de boekjes
 • Een antwoord willen weten en het waarom ervan
 • Een werkstuk maken
 • Een planning maken
 • De details zien

Talenten:

~ taal ~ rekenen ~ schrijven ~ lezen ~ analytisch denken ~ verbaal denken ~ sequentiëel denken en handelen ~  lineaire benadering ~ expressieve taalvermogens ~ logisch redeneren ~ abstract denken ~ begrippen onthouden ~ categorieën ~ tijdbeleving ~ analytisch gerichte taken ~ stap voor stap werken ~ details ~ woorden onthouden ~ namen onthouden ~ topografie ~ details ~ opruimen ~ organiseren ~ plannen ~  logica ~ praktijk ~ realiteit ~ namen, ~ feiten  ~ jaartallen ~ woorden ~ patronen ~

 

Talenten van de rechter hersenhelft

Deel 4 van 6 in de serie Hersenen

Left-or-Right-Brain-MarketerEen minderheid van de mensen heeft een sterk ontwikkelde, dominante rechter-hersenhelft. Meestal is de linker-hersenhelft dan minder goed ontwikkeld. Beelddenkers hebben altijd een dominante rechter hersenhelft.

De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken. Ook het holistische denken, het het vermogen om verbanden te leggen en processen te doorzien schuilt hier. Deze hersenhelft denk in beelden.

De rechter hersenhelft “weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt” en theoretiseert.

De rechter hersenhelft is goed in

rechter-hersenhelft

 • Denken aan morgen
 • Naar een schilderijtentoonstelling gaan
 • Gevoelens uiten
 • Romans lezen
 • Zonder doel rondfietsen
 • Rommel in je kamer hebben
 • Dagdromen
 • De plattegrond bekijken voor je een vreemde stad ingaat
 • Rondlummelen

~ overzicht ~ holistisch ~ niet-lineair ~ complexe opgaven ~ gebeurtenissen onthouden ~ fotografisch geheugen ~ het hier en nu ~ beleving ~ intuitie ~ gevoelens ~ het grote geheel ~ impulsiviteit ~ fantasie ~ creativiteit ~ verbeelding ~ symbolen ~ plaatjes ~ beelden ~ tekenen ~ syntesthetisch ~ ruimtelijk inzicht ~ ritme ~ functioneel inzicht ~ mogelijkheden zien ~ out-of-the box denken  ~ innovatie ~ patroonherkenning ~

Meer talenten:

 • Denken vanuit totaalbeeld: Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist onduidelijker. Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem omdat alles moet worden onderbouwd. Op het werk begrijpen collega’s vaak niet wat je bedoelt. “Zie je het al voor je?” “Huh, nee.”
 • Verbeelding: Buiten de kaders kunnen denken. Zeer creatief. Ook gebruik maken van leuke originele woordspelingen.
 • Ritme: Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek. Het herkennenvan klanken en ritmegevoel zit in de rechter hersenhelft. Hiermee kun je fonetisch leren op klank (alfabet-lied).
 • Ruimtelijk inzicht:Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Je kunt een object van verschillende kanten bekijken zonder uit je stoel te komen. Dit betekent ook dat je oplossingen ziet voor problemen die andere niet kunnen bedenken of zelfs kunnen begrijpen.
 • Beleving: De wereld niet beredeneren maar beleven!
 • Overzicht: snel overzien van complexe situaties. Het is een snelle manier van denken.
 • Associeren: goed in het verwerken van simultaan aangeboden informatie; ze letten op overeenkomsten en zien snel verbanden.
 • Geweldige fantasie: Dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop.
 • Kleur: Tekenen, schilderen, ontwerpen. Uitstekend schaduwen kunnen plaatsen, kleuren mengen.

Samenwerking hersenhelften

Deel 5 van 6 in de serie Hersenen

split brainNeurospycholoog en neurobioloog Roger Sperry heeft in de jaren zeventig en tachtig onderzoek bij epileptische patiënten. Om epileptische aanvallen te voorkomen werd de verbinding tussen de twee hersenhelften (het Corpus Callosum) doorgesneden.

Er werd aangetoond dat de twee hersenhelften beiden hun eigen specifieke functies en daarmee ook een eigen bewustzijn hebben.

De linkerhand wordt voornamelijk bestuurd door de rechter-hersenhelft. De rechterhand door de linker-hersenhelft. Beide hersenhelften werken wel samen. Rechtshandige mensen schrijven en tekenen het beste met de rechterhand, en in mindere mate met de linkerhand. Hieronder een tekening van zo’n patient:

Je kunt in het voorbeeld zien dat de rechterhand (linker hersenhelft) inzicht in ruimte en diepte mist en niet meer kan tekenen. De rechterhand kan juist nog wel schrijven. De linkerhand (rechter hersenhelft) kan nog wel goed tekenen maar niet meer schrijven.

Hersenhelften

Deel 1 van 6 in de serie Hersenen

Talenten van de linker hersenhelft beelddenken De hersenen bestaan uit twee verschillende helften die onderling verbonden zijn. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar functioneren maar werken ook vaak samen. In het beste geval vormen beide helften een geïntegreerd geheel en zijn ze met elkaar in balans. Vaker is één van de twee hersenhelften dominant. Meestal schakel je bij nieuwe leertaken spontaan de meest dominante hersenhelft in.


Beide hersenhelften hebben verschillende talenten. De meeste mensen hebben een dominante linker hersenhelft. Dit is niet verwonderlijk omdat deze op school het meeste wordt aangesproken. In de linker hersenhelft zijn namelijk het spraakvermogen, de logica en de ratio gelokaliseerd.


Wat betekent dat als je een dominante rechter hersenhelft hebt? Waarschijnlijk dat je een lastige schooltijd hebt. Dat je niet zulke goede resultaten hebt. Dat het lezen niet zo vlot gaat; en het leren van de tafels. Dat je ondanks dat je slim bent en veel interesses hebt je aandacht er niet bij kan houden en niet zo snel kan schakelen.


Dat komt omdat op school de nadruk ligt op de talenten van de linker hersenhelft. De nadruk ligt op het verbale, op analyse en op details. De rechterhelft wil juist het geheel overzien en houdt van creatie.

Je dominante hersenhelft bepaalt dus in grote mate wat voor leerstijl je hebt. Door te kijken of de beschrijvingen van de linker- of juist die van de rechter hersenhelft beter bij je passen kun je erachter komen hoe jij leert. 

Links: Rechts:
Gebruikt logica Gebruikt gevoel
Richt zich op details Richt zich op het grote geheel
Laat de feiten spreken Laat de verbeelding spreken
Woorden en taal Symbolen en beelden
Nu en verleden Nu en de toekomst
Exacte vakken Filosofie en religie
Analyse Synthese
Volgorde Ruimtelijke waarneming
Praktisch Onstuimig
Zoekt zekerheid Neemt risico’s

Hoe komt dat zo?

Deel 2 van 6 in de serie Hersenen

Bij beelddenkers is de rechter hersenhelft sterker ontwikkeld dan de linker hersenhelft. Doordat de rechter hersenhelft domineert is de linker hersenhelft zwakker. Iedere hersenhelft heeft zijn eigen specifieke talenten.

Beelddenken is erfelijk. Als jij beelddenker bent is minimaal één van je ouders ook beelddenker.

In onze maatschappij, en op school, hechten we veel waarde aan zaken als taal, geduld, op tijd komen enz. Je kan veel compenseren met je sterke rechter hersenhelft, maar moet ook accepteren dat je nu eenmaal anders denkt en reageert! Enne…. wie bepaalt de norm?

Misschien heb je moeite met leren, last van impulsief gedrag, weinig tijdsbesef, dyslexie enz. Ook kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), planning en organisatie.

De training ‘Ik leer anders’ gaat uit van jouw capaciteiten. In vier sessies leer je informatie te vertalen naar jouw informatiesysteem: visueel. Ervaar zelf dat de puzzelstukjes eindelijk op hun plaats vallen!

 

Voordelen van beelddenken

Bij beelddenkers is de rechter hersenhelft beduidend sterker. Dit biedt grote voordelen waarmee je de gebreken van de zwakkere linker hersenhelft te compenseren! Zo voorkom je leerproblemen.

Op latere leeftijd zie je de groep beelddenkers terug in creatieve beroepen: architecten, ontwerpers, aannemers, tekstschrijvers, reclame, kunstenaars, muziekanten, cabaretiers, ICT-ers, enz.

Ritme

Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek. Het herkennen van klanken en ritmegevoel zit in de rechter hersenhelft. Hiermee kun je fonetisch leren op klank (alfabet-lied).

Ruimtelijk inzicht

Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Je kunt een object van verschillende kanten bekijken zonder uit je stoel te komen. Dit betekent ook dat je oplossingen ziet voor problemen die andere niet kunnen bedenken of zelfs kunnen begrijpen.

Denken vanuit totaalbeeld

Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist onduidelijker. Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem omdat alles moet worden onderbouwd. Op het werk begrijpen collega’s vaak niet wat je bedoelt. “Zie je het al voor je?” “Huh, nee.”

Verbeelding

Buiten de kaders kunnen denken. Zeer creatief. Ook gebruik maken van leuke originele woordspelingen.

Beleving

De wereld niet beredeneren maar beleven; go with the flow!

Geweldige fantasie

Dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop.

Kleur

Tekenen, schilderen, ontwerpen. Uitstekend schaduwen kunnen plaatsen, kleuren mengen.

Zwakke linker hersenhelft

Deel 6 van 6 in de serie Hersenen

Een dominante rechterhelft betekent dat je linker hersenhelft minder goed ontwikkeld is. Onze huidige maatschappij is erg ingericht op de linker hersenhelft. Dat kan problemen opleveren op veel vlakken van het leven. Doordat je jezelf gaat begrijpen leert de training Ik leer Anders je met deze uitdagingen om te gaan op jouw manier!

Persoonlijk:

 • Primair voorkeursdenken
 • Zwakke concentratie
 • Faalangst

School:

 • Woorden (taal); mogelijk dyslexie
 • Nummers, probleem met rekenen; mogelijk dyscalculie
 • Schrijven, gaat moeizaam; mogelijk dysgrafie

Planning:

 • Slechte planning en weinig tijdsbesef
 • Denken vanuit totaalbeeld
 • Details over het hoofd zien

Karaktervergelijking

Beelddenker:

visueel ruimtelijk

Woorddenker:

auditief volgorderlijk

Sterke rechter hersenhelft Sterke linker hersenhelft
Denkt primair in beelden Denkt primair in woorden
Is visueel sterk Is auditief sterk
Kan goed met ruimte omgaan Kan goed met tijd omgaan
Leert vanuit overzicht Leert stapje voor stapje
Begrijpt het meteen of (nog) niet Leert met vallen en opstaan
Begrijpt complexe concepten makkelijk, heeft moeite met eenvoudige taken Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd
Is goed in synthese, samenvoegen, verbanden leggen Is een analytische denker
Werkt vanuit het grote beeld, kan details over het hoofd zien Werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Schenkt aandacht aan details
Kan goed kaart lezen Volgt mondelinge instructies goed op
Is beter in wiskundig redeneren dan in cijferen Kan goed rekenen
Leert hele woorden gemakkelijk Kan klanken gemakkelijk
Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen Kan woorden spellend uitspreken
Geeft de voorkeur aan toetsenborden om te schrijven Kan snel en netjes schrijven
Ordent en organiseert op geheel eigen wijze Is goed georganiseerd
Vindt intuïtief de juiste oplossing Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken
Leert het beste door verbanden te zien Kan goed uit het hoofd leren, stampen
Goed visueel lange termijn geheugen Goed auditief korte termijn geheugen
Leert concepten voor de eeuwigheid, haakt af bij stampwerk en herhaling Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden
Ontwikkeld eigen methoden om problemen op te lossen Leert goed via instructie
Is erg gevoelig voor de houding van de leraar Leert onafhankelijk van emotionele reacties
Bedenkt bijzondere oplossingen van problemen Voelt zich goed bij één juist antwoord
Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig) Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig
Kan erg onregelmatige cijfers halen Haalt in de regel hoge cijfers
Geniet van meetkunde en natuurkunde Geniet van algebra en scheikunde
Leert de talen op locatie door onderdompeling Leert de talen in de klas/les door onderwijs
Is creatief, ambachtelijk, technologisch emotioneel of spiritueel begaafd Is academisch getalenteerd
Is een laatbloeier Is een vroegbloeier

Bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual -Spatial Learner (mag gekopieerd worden). Site in het Engels. Nederlands: “Vertaald t.b.v. lezing voor Maria J.Krabbe Stichting Driebergen 22 november 2005 Linda Kreger Silverman Ph.D”. Omgekeerd Briljant: Lezing Linda Kreger-Silverman Ph.D. : The Visual-Spatial learner

Valkuilen

ten-pitfalls-of-leadershiDe sterke rechter hersenhelft van de beelddenker heeft jammer genoeg vaak tot gevolg dat de linker hersenhelft zwakker ontwikkeld is. Dit kan in het dagelijks leven best veel uitdagingen opleveren.

Ga er bij het doornemen van de lijst vanuit dat iedereen uniek is. De één herkent veel, de ander heel weinig. Iedereen is uniek.

Een training van vier sessies van de methode “Ik leer Anders” kan op leergebied veel oplossen. Kinderen leren op een leuke manier hoe ze de leerstof op school het beste kunnen vertalen naar beelden. Doordat ze beter begrijpen hoe ze de leerstof aan kunnen pakken en wel goede cijfers halen zie je dat kinderen veel meer zelfvertrouwen krijgen.

Waar moet je voor uitkijken?

[posts-by-tag tags=”valkuilen” number=”99″ excerpt=”true” excerpt_filter=”false” thumbnail=”true” order=”asc” exclude_current_post=”true”]