Talenten van de linker hersenhelft

Deel 3 van 6 in de serie Hersenen

Left-or-Right-Brain-MarketerDe meeste mensen gebruiken hebben de voorkeur voor één deel van hun hersenen, de linker hersenhelft. Deze bevat het sequentiele, de logica, het lineair denken, het analytisch vermogen en de verstandelijke functies. Woorddenkers hebben altijd een dominante linker hersenhelft.

De rechter hersenhelft “weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt” en theoretiseert. Mensen met een dominante linker hersenhelft houden van orde en structuur. Maken planningen en houden zich eraan.

Ze hebben alle talenten die nodig zijn voor een goede schoolcarrière. Ze komen op tijd, hebben alles bij zich, zitten makkelijk stil, kunnen goed luisteren, zijn geconcentreerd en gemotiveerd.

De linker hersenhelft is goed in:

linker-hersenhelft

 • Denken in woorden
 • Een lijst bijhouden van je maandelijkse in en uitgaven
 • Een brief schrijven
 • Kamer of bureau opruimen
 • Op tijd komen
 • Een recept volgen
 • Een gebruiksaanwijzing doorlezen
 • Zich aan de regels houden
 • Leren volgens de boekjes
 • Een antwoord willen weten en het waarom ervan
 • Een werkstuk maken
 • Een planning maken
 • De details zien

Talenten:

~ taal ~ rekenen ~ schrijven ~ lezen ~ analytisch denken ~ verbaal denken ~ sequentiëel denken en handelen ~  lineaire benadering ~ expressieve taalvermogens ~ logisch redeneren ~ abstract denken ~ begrippen onthouden ~ categorieën ~ tijdbeleving ~ analytisch gerichte taken ~ stap voor stap werken ~ details ~ woorden onthouden ~ namen onthouden ~ topografie ~ details ~ opruimen ~ organiseren ~ plannen ~  logica ~ praktijk ~ realiteit ~ namen, ~ feiten  ~ jaartallen ~ woorden ~ patronen ~

 

Reacties:

Geef hieronder je reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *